A dokumentált digitalizálók áttekintése
3. május, 2020

Nemes Csó Helységének Országos összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Nemes Keresztur a Kemenesallyai Járásban

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
8. május, 2020

Nemesládony (Curialis possessio Nemes-Ladon) adóösszeírása (Nádasdy-féle összeírás) 1752-ből

Nemesládony a 15. század folyamán nemesi (kuriális) községgé vált. Az egytelkes nemesek elbocsátották jobbágyaikat. A falu lakói nemesemberek voltak, így mentesültek az állami adófizetés alól. Ugyanakkor néhány nem nemesi jogállású személy is élt a községben, akik állami adófizetésre kötelezettek voltak, így összeírták őket. Köztük 2 takácsot (textor), 2 csizmadiát (cothurnarius), 1 disznópásztort/kanászt (subulcus), 1 gulyást…
8. május, 2020

Nemesládony (Nemes Ládony) adóösszeírása 1828-ból

Bár Nemesládony nemesi község volt, és a nemesekre az összeírás nem terjedt ki, mégis szerepel a dokumentumban 12 nemesládonyi lakos neve. E 12 családfő ugyanis nem volt nemesi jogállású személy, hanem mindegyikük házatlan zsellérként élt, közülük 11 agilisnek (nőági nemes) számított. A jobbágyközségek esetén egyébként informatív táblázat rovatai szinte teljesen üresen maradtak, csak a 18–60.…
18. február, 2020

Németgencs község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
21. május, 2020

Németh Gencs Urbarialis Helység Országos összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
19. február, 2020

Németh Mária operaénekesnő két útlevél-igénylése

A körmendi születésű Németh Mária operaénekesnő a két világháború közti időszak ünnepelt sztárja, a bécsi Staatsoper tagja volt, rendszeresen hívták fővárosi és nemzetközi vendégszereplésre. Férjével Nemeskoltán élt, ahol kiváló mintagazdaságot vezettek. Lakóhelyükön, az egykori Vidos-kastélyban forgatták a Halló Budapest című filmet is, amelyben szerepelt.
20. február, 2020

Németkeresztes község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
3. május, 2020

Ostfi-Asszonyfa Helységének Országos Összve-írása A Kemenes-Allyai Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
19. február, 2020

Oszkó község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
3. május, 2020

Pankasz Helységének Országos Összve-írása A’ Tóthsági Járásban 1828

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Perenye Urbarialis Helység Országos összve-írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
31. március, 2020

Permise Urbariálsi Helység Országos összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Perša Janoš Peszmena kniga című énekeskönyvének kézirata

A daloskönyv számos muravidéki népi vagy népies dalt tartalmaz. Az énekeket legalább két feljegyző gyűjtötte. A korábbi részt Perša Janos jegyezte fel, a későbbit pedig ifj. Perša Jožef. Néhány szövegnél szerepel a forrás neve is. A keletkezés pontos ideje nem ismert. A daloskönyv 49 éneket tartalmaz, amelyek közül 37 egyházi és 12 világi.
3. május, 2020

Petáncz Helységének Országos Összve-Irása A’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Pethő Mihályfa Helységének Országos Össve irása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
13. február, 2020

Plagam controversam inter Possessionem Győrvár et Bona Venerabilis Capituli Sabariensis de Castro Ferreo repraesentans

A középkori földművelés rendszerében a falu határát több részre osztották, egy-egy paraszti gazdaság szántóterülete több - a vetésforgó szerint legalább három - részből, azaz nyomásból állt. A jobbágytelkek tehát sok parcellában helyezkedtek el, szétszórtan a település környékén. A tagosítás az a földbirtok-rendezési művelet, amelynek során a gazdák szétszórt, sok apró darabból álló birtokait összevonják, és…
11. február, 2020

Plakát a Crvena zvezda (Vörös Csillag) Tornaegyesület és az FD Nafta közötti labdarúgó-mérkőzésről a Crvena zvezda (Vörös Csillag) Tornaegyesület és az FD Nafta közötti labdarúgó-mérkőzésről

A Lendvai Labdarúgó Klubot 1903. május 11-én alapították. Az első barátságos mérkőzést 1913. augusztus 3-án játszották. Az első tét-mérkőzés pedig 1920-ban Muraszombaton volt, ahova lovaskocsival érkeztek a játékosok. 1935-ben a klub igazi labdarúgó-pályát kapott, hiszen addig az esernyőgyárral szembeni réten játszottak. A második világháború alatt a klub a szombathelyi színekben játszott. A háború vége után…
3. május, 2020

Pornó Helységének országos Összve irása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…