A dokumentált digitalizálók áttekintése
30. április, 2020

A “farkasfai per” áldozatai

A “farkasfai per” a magyarországi kommunista igazságszolgáltatás legvéresebb eseménye volt. 70 főt állítottak bíróság elé 1953-ban jugoszláviai kémkedés és összeesküvés vádjával. 10 személyt halálra ítéltek, illetve a perrel kapcsolatban haltak meg: Bekes Józsefné, Bekes József, Wrangel Péter, Sipos Ferenc, Szabó Ernő, Sipos János, Sipos Gyula, Bicsak Lajos, Bicsak Elemér, Sipos (gyerek)?.
14. május, 2020

Avgust pavel

Cankova településen született, ahol még ma is áll a szülőháza. Később a család átköltözött Skakovciba, onnét pedig az ausztriai Laafeldbe. Ágoston Szentgotthárdon és Szombathelyen fejezte be a gimnáziumi tanulmányait, majd nyelvészetet tanult Budapesten, ahol 1913-ban szerzett doktori címet. Több iskolán dolgozott tanárként, 1920 után pedig a szombathelyi gimnáziumban tanított, illetve a szombathelyi múzeum igazgatója is…
21. július, 2020

Békássy Ferenc

Magyar költő, esszéista, huszár. Régi nemesi családok leszármazottja. Angliában tanult és diplomázott. Tagja volt a Cambridge egyetem legkiválóbb tagjait tömörítő zártkörű klubnak, az Apostolok Társaságának.Első versei Angliában jelentek meg. Angolul és magyarul egyaránt írt: verset, esszét, tanulmányt. Az I. Világháború kitörésekor hazajött, és bevonult a pápai 7. honvéd huszárezredbe. 22 éves korában a keleti fronton…
3. március, 2020

Doncsecz Károly

Orfaluban született, Magyarszombatfán tanulta a fazekasmesterséget. Zalaegerszegen, Sümegen és Szentgotthárdon inaskodott. 1940-től élt és dolgozott Kétvölgyön (a Permise falurészen). Az 1970-es évektől ő volt az egyetlen magyarországi szlovén fazekas. Munkáiból Magyarországon és Szlovéniában is többször rendeztek kiállítást. 1984-ben munkásságáért megkapta a „Népművészet Mestere” címet. Ezzel a magyarországi szlovének részéről elsőként felkerült a Szellemi Kulturális Örökség…
8. április, 2020

Dr. Kuntár Lajos

2. világháborús tudósításaiból állította össze A véres Don c. riportkötetét, emiatt a rendszerváltásig másodrendű állampolgárként élt. Újságíróként több ezer cikket írt. 8 önálló könyve jelent meg. A Vasi Szemle tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Vasi Helytörténeti és Honismereti Közlemények szerkesztője volt. Megalapította a Pável Ágoston Néprajzi Társaságot. Számos népmesét jegyzett le Vas megyében, amiket átdolgozva…
15. május, 2020

Ferdo Godina

Ferdo Godina legelső történetei a Novine újságban jelentek meg. Godina jogot tanult, közreműködött liberális egyesületekkel, szerkesztője volt a Mladi Prekmurec folyóiratnak, különböző újságokban publikált, amelyekben megjelent a prózája is. 1941-ben Ljubljanában csatlakozott a partizán mozgalomhoz és 1944-től szervezője volt az ellenállási mozgalomnak a Muravidéken. A háború után több munkahelye is volt, később viszont szabadúszó irodalmárként…
19. május, 2020

Franc-Feri Kühar

Feri Kühar 1937 és 1940 között a Ljubljanai Technikai Középiskolát látogatta. France Kralj festőművész és szobrász volt a tanára, aki a szobrászatba bevezette a szociális-paraszti műfajt. Ő volt a példaképe az első muravidéki szobrásznak. Fa, terrakotta, patinás gipsz és csak ritkán fém segítségével ábrázolt parasztasszonyokat, parasztférfiakat és gyerekeket. Az említettek a legjobb alkotásai közé sorolhatók,…
18. augusztus, 2020

Frideczky György

A Válon született, Zágrábban teológiai végzettséget szerző Frideczky 1849-ig a zágrábi egyházmegyében szolgált. 1848. márciusától 1849. augusztus 13-ig a Sándor gyalogezred, majd 1850 októberéig a gráci katonai kórház lelkésze volt. Azután került a szombathelyi egyházmegyébe: 1860-tól halálig Nagynarda plébánosa volt. Gyerekeknek állította össze az „Őrangyal” című, horvát nyelvű imakönyvet. 1874-től ő volt a rohonci tankerület…
30. április, 2020

Gróf Sigray Antal

Legitimista politikus, 1904-től főrendházi tag. 1919-ben Bécsben az Antibolsevista Comité egyik vezetője. A Friedrich-kormány a Dunántúl főkormánybiztosává nevezte ki, neki köszönhető többek között, hogy Trianon után Sopronban és a körülötte elterülő falvakban népszavazást írtak ki hovatartozásuk eldöntésére. A második királypuccs alkalmával 1921. októberében csatlakozott IV. Károlyhoz. 1920–39 között nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő. 1943. dec. 14-én…
15. május, 2020

Ivan Jerič

Ivan Jerič lelkész a szlovén nemzeti érdekek elkötelezett szószólója volt. Az első világháborúban harcolt, aktívan részt vett a Muravidék SHS Királysághoz való visszacsatolását szorgalmazó mozgalomnak és Maister alakulatainak tagja is volt. Mariborban fejezte be teológiái tanulmányait. 1924-ben lett pappá avatva. Lelkészként tevékenykedett Lendván, Turniščen és Muraszombaton, a lendvai dékánság dékánja, Muravidék általános érseki helynöke, valamint…
18. augusztus, 2020

Jáki Nagy Márton

A jáki monostor és templom építtetője. Vasvári, Zalai ispán (1215-1245). Szlavón bán (1224). Születése és halála időpontját nem ismerjük. A templomot 1256 tavaszán szentelték fel, akkor már nem élt. A templom délnyugati tornyának falain valószínűleg az ő temetése látható. Róla nevezték el az általános iskolát Jákon. 2004-ben állított szobra az egykori apátsági ház udvarán áll.…
15. május, 2020

Jožef (Josip) Benko

Tešanovcin a Benko család tulajdonában volt egy kocsma, valamint egy mészárszék. Az utóbbit 1913-ban áthelyezték Muraszombatba, ahol Jožef 1922-ben húsfeldolgozó üzemmé alakította át és hamarosan az ország egyik legmodernebb üzemmé nőtte ki magát. Benko bankot alapított, kiadta a Murska krajina újságot, a tűzoltók szervezetének élén állt, az evangélikus egyház felügyelője, valamint szenvedélyes vadász is volt.…
15. május, 2020

Jožef Godina

Jožef Godina az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia alakulataiban harcolt. 1918-ban csatlakozott Maister alakulataihoz, részt vett a Muravidék visszacsatolásának próbálkozásánál, el is fogták és halálra ítélték, de sikerült elmenekülnie. 1925-ben befejezte teológiai tanulmányait és Ljubljanában és Jesenice városában dolgozott lelkészként. 1943-ban Rómába ment, később az Egyesült Államokba, a nyugdíjba vonulása után 1969-ben pedig az osztrák…
15. május, 2020

Jožef Klekl idősebb

Szombathelyen elvégzett teológiai tanulmányai és Tišinan megtartott újmiséje után több plébánia káplánja és Pečarovci lelkésze. 1910-ben nyugdíjba vonul és Črenšovcira költözik. Akkoriban kezdődik el a politikus, lelkész és író gyümölcsöző munkája. A szlovén katolikusok véleményvezére a Muravidéken, aktívan bekapcsolódik az 1918-1919 közötti eseményekbe, valamint 9 évig az országgyűlési képviselője. Szerkesztője és kiadója az első szlovén…
18. augusztus, 2020

Kapornaky Gyula

Versei az Őrség természeti szépségeit, a szegény parasztok sorsát örökítik meg, a paraszti munkák lírai leírásai (pl. Ruhamosók, Aratók, Aratás után). Vidéki napilapokban, vékony versfüzetekben publikált. Gyűjteményes kötete 1984-ben és 2018-ban jelent meg. Illusztráció: Pongrácz Zoltán alkotása, aki Kercaszomoron született.
18. augusztus, 2020

Karel Šiftar

Karel vagy Karol Šiftar 1895 és 1959 között evangélikus lelkész volt Bodonci településen. 1921-ben írta meg a Krátki návuk vere evangeličanske elmélkedését. Az 1900 körüli fényképen Ida feleségével látható.