A dokumentált digitalizálók áttekintése
18. február, 2020

Felmérés felsőcsatári római katolikus Elemi népiskola, közös elemi iskola anyagi és személyi állapotáról

1942-ben a Vas megyei tanfelügyelő általános felmérést rendelt el, amelynek értelmében az alsó fokú iskolák vezetőinek jelenteniük kellett az intézmény dolgozóinak és diákjainak létszámát, vallásfelekezetét, anyanyelvét, stb., az épület jogi, műszaki állapotát, a szükségesnek tartott intézkedéseket. Az oktatási kormányzat ennek alapján tervezte a finanszírozást. A jelentés plasztikus képet ad az iskola akkori helyzetéről.
18. február, 2020

Felmérés kenyeri Római katolikus elemi népiskola, közös elemi iskola anyagi és személyi állapotáról

1942-ben a Vas megyei tanfelügyelő általános felmérést rendelt el, amelynek értelmében az alsó fokú iskolák vezetőinek jelenteniük kellett az intézmény dolgozóinak és diákjainak létszámát, vallásfelekezetét, anyanyelvét, stb., az épület jogi, műszaki állapotát, a szükségesnek tartott intézkedéseket. Az oktatási kormányzat ennek alapján tervezte a finanszírozást. A jelentés plasztikus képet ad az iskola akkori helyzetéről.
3. május, 2020

Felső, Alsó Oszkó és Kozmafában lakozó Adózók Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
18. február, 2020

Felsőcsatár község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
18. február, 2020

Felsőlendva (Grad; Ober-Limbach) község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
11. február, 2020

Fénykép a battyánfalvai (Rakičan) gémes kútról

A gémes kút, vagy muravidéki nyelvjárásban »stüdenec na čigo«, ma is a Pannon-síkság és Magyarország jellegzetessége, a múltban pedig muravidéké is volt. Jellemzője a "čiga" (csiga), a földbe állított ágason az emelő szerepét betöltő gém. Az egyik végére lánc van rögzítve, amelyen egy vékony, lucfenyő- vagy gesztenyefából készült vödörtartó rúd van erősítve, amelyen az abronccsal…
11. február, 2020

Fénykép cserencsóci (Črenšovci) Szent Kereszt templomáról

A fényképeken a Črenšovciban található Szent Kereszt templom látható. A fényképész mindkét képet a Lendváról Muraszombatba vezető főút irányából készítette. 1935-ben, a képek készítésekor ez az út még földút volt. A háttérben látható néhány ház, amely már abban az időben is állt. Az egyik képen ekével kéziszántást végző földműves látható, két tehénnel.
11. február, 2020

Ferdo Godina születése

Ferdo Godina 1912. október 18-án született Dolnja Bistricában, apja Mark, anyja Doma Mária. A születési anyakönyvi kivonatban Nándorként szerepel. Szlovén író, publicista és a Ljudske pravice szerkesztője volt. Irodalmi életműve több mint harminc műből áll; regényeket, novellákat, ifjúsági elbeszéléseket, karcolatokat és elbeszéléseket írt. Ljubljanában élt, de csak a Muravidéken írt. Ahogy elmondta, csak itt érzi…
19. február, 2020

Fogolytábori kommunális épületek tervrajzai. Ostffyasszonyfa

Az 1. világháború idején soha nem látott létszámú hadseregek kerültek bevetésre, természetszerűen a veszteségek is igen nagyok voltak minden hadviselő félnél. A hadifoglyokkal való emberséges bánásmódra a genfi egyezmény kötelezett mindenkit, ezért az egészségügyi létesítményeket nagyon gondosan tervezték. A hadsereg központi tervező osztálya típusterveket bocsátott rendelkezésre, hogy az építési vállalkozók minél előbb munkához láthassanak. Az…
11. február, 2020

Fotók a szarvasmarha-kiállításról Muraszombaton (Murska Sobota) a Szapáry-majorban

1935. szeptember 7. és 9. között Muraszombaton a Szapáry- majorban tartottak szövetségi szintű szarvasmarha-kiállítást, a tarka-foltos fajtából. A kiállításon részt vettek a polgári és katonai hatóságok városi, bánsági és állami képviselői. Miután megtörtént a tehenek elbírálása (Vera tehén lett a győztes, gazdája Petar Gjerkes Lutvercéből) és a bikák zsűrizése is (a győztes Karold, gazdája Koloman…
11. február, 2020

Franz Sočič malma a Dolenski-patakon

Franc Sočič (Szocics Ferenc) Veliki Dolenciből a Dolenski-patak mentén található malom tulajdonosa volt. A malmot feltüntették a vázlaton, így fekvése pontosan meghatározható. A malom engedélyében szerepelnek a malom műszaki adatai, a zsilipek és a malom működésének pontos leírása.
11. február, 2020

Fuss Nándor, alsólendvai gyógyszerész, gyógyszertár megnyitója Beltinciben

1885-ben Fuss Nándor Frigyes gyógyszertárt nyitott Alsólendván. 1887. december 20-án kérelmet nyújtott be a budapesti belügyminisztériumba, hogy Beltinciben is nyithasson patikát. Kérelmét azzal indokolta, hogy Alsólendva 21 km-re van Beltincitől, amely központi település és 7-8 ezren élnek környékén, akiknek nincs gyógyszertáruk. Van ugyan két orvos, házipatikával, amellyel a hivatalos gyógyszerésznek nagy kárt okoznak. 1888. szeptember…
11. február, 2020

Gállits kéményseprő vállalat Lendván

A Zalaegerszegi Zala Megyei Magyar Nemzeti Levéltár adatai szerint Gállits Tamás 1870 novemberében kapta iparengedélyét kéményseprői tevékenységéhez Lendván. Halála után (1892) az ipart neje Ilona Parth folytatta. Fia Ferenc vezette az üzletet 1902. június 12-ig, amikor öngyilkos lett. A képen két, Gállits kéményseprő vállalat által kibocsátott számla látható az elvégzett munkáról.
21. május, 2020

Gerse Helységnek Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Gyarmath Urbariális Helységh Országos Ősszve-irása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Győrvár Helységnének Országos összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Hajómalom a Mura folyón Muraszigeten (Ižakovci)

A Mura folyó különlegességei az ún. hajómalmok, amelyek részben vagy teljesen a vízben lebegtek. A Mura folyó sokszor kiáradt, és ilyenkor a malmok is nagy veszélybe kerültek. Az úszómalmok a folyón lebegtek és a víz járása szerint változtatták helyzetüket. A képen egy ilyen malom látható Ižakovciban. A fotót 1935-ben készítették. A fotó hátulján található felirat…
6. május, 2020

Hetye Helységnek Országos Összveírása A’ Kememenes Allyai Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
5. május, 2020

Hódos Helységének Országos Összve Írása A Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Hodos telefonközpontot kap

Az első telefonközpontot 1933. november 22-én hozták létre Hodoson. A Murska krajina újság tudósítása szerint, igazi nemzeti ünnep volt ez a nap. A vendégek között a ljubljanai műszaki és postai dolgozókon kívül, ott volt a posta igazgatója dr. Tavzes is, Lipovšek körzeti parancsnok, a Muraszombati posta vezetője Vutkovič, Verteš iskolaigazgató és Frahm tanár is. A…