A dokumentált digitalizálók áttekintése
11. február, 2020

II. Péter Karađorđević király képviselőinek muraszombati (Murska Sobota) látogatása során készített fotók a Sándor Stadion megnyitóján

1936. június 28-án, Vid napján, Muraszombaton, Franc Novak építész tervei szerint új stadiont avattak fel - az elhunyt I. Sándor Karađorđević király nevét viselő Sándor Stadiont. A megnyitó ünnepségen részt vett az akkor jugoszláv királyt, II. Pétert képviselő, Milorad Stepanović alezredes is. A fotón balról jobbra: Hartner polgármester, Narančić őrnagy (?), Slobodnjak őrnagy, a király…
21. május, 2020

Ikervár Mező Városának Országos összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Illés Árpád két levele Weöres Sándorhoz

Csönge jeles szülötte Weöres Sándor költő már a negyvenes években komoly hírnévnek örvendett, az akkori Magyarország szellemi elitjéhez tartozott. Az itt közölt két hozzá intézett levél bepillantást ad a művészvilág beszédtémáiba, a vers(ek) keletkezésének folyamatába.
5. május, 2020

Istvánfalva Urbarialis Helység Országos Összve irása a 1828 -dik esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Ivan Perša, szlovén katolikus lelkész, 1961. 04. 02. – 1935. 09. 26.

Ivan Perša Ižakovciban született 1861. április 2-án. 1885. évi felszentelése után Gradban volt káplán. Itt megalapította a Szent Skapuláré és a Jézus és Mária Szíve Szövetséget. 1887 májusában Alsószölnökön folytatta munkáját, ahol 1894-ig szolgált, amikor áthelyezték Felsőszölnökre. Muravidéki nyelvjárásban írta meg a Od vnouge i velke miloscse i pomoucsi Szvétoga Skapulera, mely 1898-ban jelent meg…
21. május, 2020

Iváncz Helységnek Országos Összveírása A Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
18. február, 2020

Ivanóc község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
3. május, 2020

Jáák Helységének Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Jegyzőkönyv Zichy grófnő ingóságairól 1945–1946

A Beltinci vár története több nemesi családhoz fűződik. Az utolsó köztük a Zichy család volt Zichy Mária Ifigéniával az élen. Muravidék felszabadításának idején, 1945 tavaszán, amikor a grófnő már nem tartózkodott a várban, számos tárgyat és műtárgyat tulajdonítottak el onnan. Néhányra később a helyi lakosoknál találtak rá. A nemzeti kormány 1945. december 17-én elrendelte, hogy…
19. február, 2020

Jobbágyoknak adott felmentések

A földesúr kénytelen volt jobbágyainak kedvezményeket adni, ha nem akarta, hogy embereit a szomszéd birtokos (Choron János) elcsábítsa. Noha az 1514. évi megtorló törvények igen megnehezítették a szabad költözést, a valóságban mégis volt rá mód. A jobbágyok kihasználták a munkaerőhiány okozta helyzetet és maradásukért cserébe további engedményeket csikartak ki: több évre fölmentést a szolgáltatások alól,…
31. március, 2020

Kapornak Helységének Országos Összveírása A’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
19. február, 2020

Kapornak község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
6. május, 2020

Karátfölde Helységének Orsszágos Összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
2. május, 2020

Karátfölde község hegytörvénye

A hegytörvények tartalmazták a feudális szolgáltatásokra vonatkozó kötelességeket, az évi szőlőmunkák végzésének idejére, módjára, technikájára és munkaszervezeti formáira vonatkozó utasításokat, továbbá a szőlőhegy és tartozékainak gondozását, a termés biztonságát garantáló intézkedéseket, valamint a hegyen való gazdasági és társadalmi viselkedés erkölcsi kereteit. Az artikulusok a szőlő viszonylagos birtokjogi önállóságán alapultak, tematikájukban országosan hasonlóak, de a részletekben…
3. május, 2020

Kecskéd Helységének Országos Összve-írása A’ Kemenes allyai Járásban 1828-dik Esztendőben.

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Kenyeri Helységének Országos Összveírása A Kemenes Allyai Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
18. február, 2020

Kenyeri község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
11. február, 2020

Képeslap Belatinc (Beltinci) mezővárosról

A képeslapon, a mai Belatinc főutcája - a Panonska utca látható Lendva–Muraszombat irányából. Az utca végén, a bal oldalon egy emeletes ház látható, a Zvezda vendéglő, amely ma is működik. Az utca jobb oldalán fából készült malom áll (mára már az épületet lebontották), az alacsony fehér ház még ma is áll. Régen a Rešek bolt…
3. május, 2020

Két Surány és Söpte Helységének Országos Összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…