A dokumentált digitalizálók áttekintése
2. május, 2020

Repcze Szent György Mező Városának országos összve irása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
31. március, 2020

Rogasócz Helységének Országos Összve Irása a’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendöben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
2. március, 2020

Sárfimizdó község hegytörvénye

A hegytörvények tartalmazták a feudális szolgáltatásokra vonatkozó kötelességeket, az évi szőlőmunkák végzésének idejére, módjára, technikájára és munkaszervezeti formáira vonatkozó utasításokat, továbbá a szőlőhegy és tartozékainak gondozását, a termés biztonságát garantáló intézkedéseket, valamint a hegyen való gazdasági és társadalmi viselkedés erkölcsi kereteit. Az artikulusok a szőlő viszonylagos birtokjogi önállóságán alapultak, tematikájukban országosan hasonlóak, de a részletekben…
6. május, 2020

Senyeháza Helységének Országos Öszveirása a’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
17. február, 2020

Senyeháza község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
18. február, 2020

Seregélyháza község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
31. március, 2020

Seregélyházi Szabados Helység országos összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Simonyi a Kemenesallyai Járásban

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
20. február, 2020

Sitke hegyvámos szőleinek összeírása II. József idején

Az 1785. évi népességösszeíráshoz kapcsolódik a szőlőterületek részletes összeírása. Névsoros, kapásban („fossores”) megadott területnagysággal, szőlőhegynevekkel, földesurak nevével. Ez a forrás a szőlőhegyi rendtartás artikulusaival egybevetve rendkívül részletes képet ad a falu életének egyik fontos momentumáról.
20. február, 2020

Sitke község hegytörvénye

A hegytörvények tartalmazták a feudális szolgáltatásokra vonatkozó kötelességeket, az évi szőlőmunkák végzésének idejére, módjára, technikájára és munkaszervezeti formáira vonatkozó utasításokat, továbbá a szőlőhegy és tartozékainak gondozását, a termés biztonságát garantáló intézkedéseket, valamint a hegyen való gazdasági és társadalmi viselkedés erkölcsi kereteit. Az artikulusok a szőlő viszonylagos birtokjogi önállóságán alapultak, tematikájukban országosan hasonlóak, de a részletekben…
3. május, 2020

Sótony Helységének Országos Ősszveirása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Štefan Kühar, murabaráti (Bratonci) néphagyomány gyűjtő elhalálozása, – halotti anyakönyvi kivonat

Štefan Kühar 1882. július 29-én született Bratonciban. Lendván és Nagykanizsán tanult, majd Szombathelyen teológiai tanulmányokat folytatott, amelyet tüdőbaja miatt abba kellett hagynia. Hazatért Bratonciba, ahol népdalokat és néprajzi anyagot gyűjtött. Publikált a Novine újságban, a Jézus szíve kalendáriumban és a Történelem és etnológiai folyóiratban. 1915. szeptember 24-én hunyt el, mindössze 33 évesen. Az újságokban többek…
11. február, 2020

Štefan Selmar, felsőszentbenedeki (Kančevci) lelkész és író elhalálozása – halotti anyakönyvi kivonat

Štefan Selmar (Szelmár István) muravidéki római katolikus pap és író, aki 1820. október 23. körül született Gradban. Teológiai tanulmányait Szombathelyen végezte, és 1845. július 20-án szentelték fel. Először káplánként szolgált Črenšovciban és Turniščén. 1860 és 1876 között a plébánia vezetője volt Kančevciben. Nyugdíjazás után Ivanovciban élt haláláig. 1877. február 15-én halt meg 56 éves korában,…
30. március, 2020

Szaknyér Helységének Országos Összveirása a’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Szalafő Helységének Országos Összve-Irása A Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Szarvaskend Helységének Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
19. február, 2020

Széchi Péter gróf adománya Tulok Ferenc részére

Széchi Péter a nagyhírű felsőlendvai és rimaszécsi Széchi család legutolsó férfi tagja 1684 októberében hunyt el Bécsben. Tartozásainak törlesztése fejében, illetve alattvalói hűséges szolgálatainak jutalmaképpen utolsó intézkedéseivel gyakorlatilag szétosztotta vagyona jelentős részét. Tulok Ferenc Antal az egyik fő kedvezményezettje lett ezeknek az adományoknak. Ő már akkor igen előkelőnek számított, 1689-ben bárói címet is kapott. Ennek…
11. február, 2020

Szécsénykúti (Petanjci) forrásvíz

Bár a helyiek a Petanjci forrásból származó vizet használták, annak értékét először a Szentlászlóról származó Jožef Vogler professzor, biológus, tanár, politikus ismerte fel. Vogler Bécsben végzett elemzése során kiderült, hogy a víz nagyon jó minőségű, magas ásványi és szén-dioxid tartalmú. Ezért saját vagyonát fektette be a vállalat fejlesztésébe, és 1883-ban piacra került a palackozott Petanjska…
11. február, 2020

Szent Boštjan-temploma Pečarovciban

A Pečarovci plébániát 1796-ban alapították, a Szent István tiszteletére emelt templom azonban már 1698 óta itt áll. Az eredeti faépület, közelében két fából készült haranglábbal. 1824-ben a templomot felújították, cseréptetővel fedték. A templom belső terét is helyreállították. 1975 után ismét megújult az épület, amikor a plébániát és a gazdasági épületet is helyreállították. 1992-ben helyreállították a…
3. május, 2020

Szent-Péter Helységének Országos Összveírása A’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…