A dokumentált digitalizálók áttekintése
21. május, 2020

Bozsok Urbarialis Helységnek * országos összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Bucsu Helység Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Cigány köszörűs Csendlakon (Tišina)

A muravidéki cigányok régi mestersége közé tartozott a köszörülés. A muravidéki köszörűsök Muravidéken és Szlovénia-szerte járták a vidéket. Csak három- vagy négyhavonta tértek vissza otthonukba. Általában a köszörűst a felesége kísérte. A férj köszörülte vagy javította az esernyőket, felesége pedig összegyűjtötte a javításra váró tárgyakat és gondoskodott az ételről. A falvakban már alig várták a…
3. május, 2020

Conscriptio Regnicolaris Possessionis Petsarocz in Processu Tóthságiensi

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
18. február, 2020

Csákány község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
21. május, 2020

Csákány Mező Városában lakozó Adózók Országos összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Csenge Helységnének Országos Összveirása a’ Kemenes Allyai Járásból 1828.

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Csentei szüret

Régen a szüret volt az év legnagyobb és leginkább várt eseménye a disznóvágás és az egyházi ünnepek mellett. A szüret október 15-e után kezdődött, Jézusról nevezett Szent Teréz (Avilai Szent Teréz) nevenapját követően. A szőlőt lesajtolták, majd fából készült présben préselték, utána pedig fahordóba öntötték. Az 1931-es fotón a szüretelők valahol Csentén (a csentei dombokon)…
11. február, 2020

Danijel Halas a főzőtanfolyam résztvevőivel

Danijel Halas Velika Polana első lelkésze volt. Lelkes és bölcs papnak tartották. A Mária Társaságának vezetője volt és ösztönözte Jézus Szíve imádatát. Tanult magyarul és a magyar hívőknek folyóiratokat hozatott Magyarországból. A Novine és a Marijin list lapok szerkesztője és szerzője is volt. A Pšenično zrno iz Polane (Polanai búzaszem) című írását 2002-ben tették közzé.…
11. február, 2020

Danijel Halas születéséről szóló feljegyzés cserencsóci (Črenšovci) születési anyakönyvében

Danijel Halas 1908. június 24-én született Črenšovciban. A ljubljanai középiskola elvégzése után teológiai tanulmányokat folytatott Mariborban, ahol 1933. július 9-én papnak szentelték. Egy héttel később tartotta meg újmiséjét szülőhelyén. Először Ljutomerben szolgált káplánként. Majd négy évig Lendván teljesített szolgálatot, 1939. január 1-jén kinevezték Velika Polana újonnan alapított plébániája első lelkipásztorának. 1945. március 16-ig szolgált itt,…
17. február, 2020

Dávidháza község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az alispáni hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
6. május, 2020

Dávidházának Országos Összve Irása a Tótsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Domonkosfa Helységének Országos Öszveírása A Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Döröske Helységnek Országos Összveírása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
18. február, 2020

Egervölgy község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
3. május, 2020

Egervölgy telepítőlevele

Vas megye legfiatalabb faluja Egervölgy, tervszerű telepítés által jött létre. A török hódoltság után az erdős Hegyhát vidékére elsősorban Németországból invitáltak telepeseket, hogy a föld feltörésének nehéz munkájában szakértelmükkel részt vegyenek. A megtelepülőknek kb. a fele német ajkú volt, ezért az okmányt német nyelven fogalmazták.
11. február, 2020

Építési engedély iránti kérelem az evangélikus templom megépítéséhez Nagytótlakon (Selo)

A selói evangélikusok kezdetben Križevci alá tartoztak, majd Moravske Toplicéhez. A távolság miatt 1939-ben saját templomot terveztek. 1939. augusztus 20-án lerakták a templom alapkövét, de a II. világháború miatt akadoztak a munkálatok. 1950 után folytatódtak csak, amikor az akkori kormány 150.000 dinárt bocsátott rendelkezésre a templom felépítéséhez. Az építkezés és a templom felszerelése továbbra is…
11. február, 2020

Építési engedély vágóhíd építésére Benka István, a mezővári (Tešanovci) sertéskereskedő részére

Štefan Benko Tešanovci egyik leggazdagabb gazdálkodója volt. Terjedelmes birtokai mellett, vendéglő és vágóhíd tulajdonosa is volt. Ő volt az egyik első muravidéki gazdálkodó, aki állatokkal kereskedett. A vágóhíd kicsi volt, de a sikeres kereskedő a húst Grazban, Bécsben és Budapesten is értékesítette. Miután 1913-ban Muraszombatra költözött, átvitte oda vendéglátóipari és hentesipari tevékenységét is. Az 1920-as…
19. február, 2020

Erzsébet királyné emlékpark tervrajza

Erzsébet királyné halála után Magyarországon bontakozott ki legerőteljesebben az Erzsébet-kultusz. 1898. november 19-én Darányi Ignác földművelésügyi miniszter „Erzsébet királyné-emlékfák” ültetésére biztatott: „Erzsébet a természet szépségeinek csodálója volt, emlékét fák millióinak kell hirdetnie.” Nádasd község 6 tölgyfát ültetett, hg. Batthyány-Strattmann Ödön pedig két ligetet is létrehozott a falu határában: a malomlói erdészlak mellett és az almásdi…