Épített kulturális örökség

A dokumentált digitalizálók áttekintése
21. February, 2020

Földvár Nagysimonyiból

A szakirodalomba ostffyasszonyfai sáncként bevonult kelta magaslati erődített településen az 1970-es években Károlyi Mária végzett feltárásokat. A lelőhely a Rába árterében fekszik, a Lánka-patak partján, egy halom tetején, melyet ma nagyrészt erdő borít. A nagyjából 25 hektáros lelőhelyet több, kazettás szerkezetű, kőből és földből épült, ácsolt fa szerkezettel ellátott sánc is védte. A fő sánc…
18. August, 2020

Gomila halomsír

A Gomila parlagi néven ismert lelőhelyen tizennégy halomsír található, amelyek többségének átmérője 12-25 m, magassága pedig 1,5-3 m. A legnagyobb halomsír átmérője 30 m, magassága pedig 5 m. A muraszombati múzeum által elvégzett 6-os számú halomsír szondázásai igazolták, hogy római kori halomsírokról van szó. Az említett halomsírban két égetett sírt találtak; az egyik kőburkolat szerkezettel…
21. February, 2020

Hadifogoly temető Ostffyasszonyfán

Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt itt (1915-1918). A 40-50 000 szerb, olasz, orosz és román hadifogoly befogadására alkalmas "barakk-város" mára nyomtalanul eltűnt, helyét erdő borítja. A tábor lakóinak, foglyainak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi. A díszes vaskaputól egyenes út vezet a kis földhalmon álló központi obeliszkig. Az elágazó kavicsos utak…
21. February, 2020

Halomsír Vaskeresztesről

Az I. halmot, mely 6,5 m magas és 34 m átmérőjű volt, 1978-ban Fekete Mária vezetésével tárták fel. A halom belsejében található 6,7x7 m-es, szárazon rakott kövekből álló sírkamrát É-D-i irányba tájolták. A D-i oldalon a bejáratot két pár oszlophely jelezte, ahogy az építmény sarkaiban is egykor tartóoszlopok álltak. A padlót alkotó kavicsban keresztgerendák nyomait…
18. August, 2020

Harangláb és világháborús emlékmű Szaknyéren

Kápolnára emlékeztető, toronnyal ellátott, kétszintes épület. Tűzoltószertáras harangtorony, közelében turulos obeliszk, az I. világháború hőseinek emlékműve.
11. February, 2020

Harangtorony

A különálló haranglábak a katolikus és az evangélikus vidéki táj fontos társadalmi-kulturális és építészeti elemei voltak. A harang jégesőkor, reggelente, délben és este kondult fel, valamint a templomi szertartásokon, tűz esetén, halálesetkor… A harangtorony körül zajlott az élet, itt gyültek össze a falu lakosai. A harangozásról egy személy gondoskodott. A harangozók nemcsak férfiak, hanem nők…
11. February, 2020

Hodosi Evangélikus templom

A hodosi evangélikus egyházközséget, harmadikként, az 1781-es türelmi rendeletet követően alapították meg 1783. november 1-jén. Ugyanebben az évben épült fel az első templom is. Mivel idővel pusztulásnak indult, megkezdték az új templom építését, amelyet 1823-ban fejeztek be. A harmadik templom, a mostani, téglából készült, 1842-ben épült. A gyülekezet tagjai szlovén és a magyar nemzetiségűek.
18. August, 2020

I. világháborús hősi emlékmű Nagysimonyiban

Az I. világháborús emlékművek egy 1917-es törvény alapján, a bethleni konszolidáció idején épültek. Az emlékállítás a községek anyagi erejének megfelelően történt. Nagysimonyiban 1924 tavaszától a Polgári Olvasókör és az Önkéntes Tűzoltóegylet kezdeményezésére emlékünnepélyt és rendezvényeket tartottak, a befolyt összegből állították fel az emlékművet. Az ünnepélyes avatásra 1926 július 4-én került sor. Az emlékmű a főútvonal…
18. August, 2020

Iskola Pankaszon

Az Őrség falvaiban az építőanyag-váltás az 1800-as évek végén kezdődött. Olasz téglaégető vendégmunkások és stájer iparosok hatására jelentek meg a téglaházak. A pankaszi iskola az Őrség első téglaépületeinek egyike. 1885-ben épült. A pankaszi gyerekek addig Nagyrákosra jártak iskolába. A község 1929-ben új iskolát épített. A református egyház ekkor eladta az épületet, melyben sokáig kocsma működött,…
11. February, 2020

Ivankovci régészeti lelőhely

Az Ivankovci lelőhely a muravidéki autópálya mellett, Hármasmalom falutól nyugatra, a biogázüzemmel szemben található. A lelőhelyen több korszakból származó településmaradványokat tártak fel. A késő rézkorban kicsi telep volt itt, több gödörlakással. A leletek a régészeti Lasinja-kultúrával mutatnak rokonságot (kb. i.e. 4200 körül). A korai és késő vaskorból származó (kb. i.e. 800–0) egy-egy üreglakást tártak fel,…
30. April, 2020

Kalapos-kút, I. világháborús emlékhely Sitkén

Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb fogolytáborának, az ostffyasszonyfai tábornak az építőit ideiglenes táborban szállásolták el Kissitke határában1915 tavaszán. A mintegy ezer orosz és szerb hadifogoly számára – a járványok megakadályozása, a tiszta víz biztosítása érdekében – 1915.június 17-én elrendelték a közeli Kurcon-forrás megtisztítását, és annak vízével látták el a tábort. A forrásfoglalatra a táborban tisztként…
18. August, 2020

Kálvária Kenyeriben

Gróf Cziráky Józsefné, Barkóczy Borbála hálából állíttatta a mesterséges dombra épített kálváriát. Nem nemesként vette feleségül Cziráky gróf és ő abba a reményben, hogy nemesítik, tett erre ígéretet. Miután az csillagkeresztes udvarhölggyé nevezte, 1731-ben megépíttette a kálváriát. A fallal körülvett kálvárián a 20 századig nemcsak Mária, Mária Magdolna és János apostol szobrai készültek homokkőből, hanem…
18. August, 2020

Katolikus templom Nemeskoltán

Kolta romossá vált középkori templomát 1633-ban elbontották és helyére újat építettek. Az új templomot 1644-ben már említik. A jelenlegihez hasonló méretű lehetett, de attól néhány méterrel eltolva állt. A reformáció után az evangélikusok is használták. 1720-ban került vissza a katolikus egyház tulajdonába. A 19. századra ez a templom is leromlott, elbontották. A mai templom Ybl…
21. February, 2020

Kercaszomori református harangláb

Az egykori Szomoróc területén áll. A harang egyetlen tölgy rönkből kifaragott (húsvillához hasonló) “ágasban”, magasodik sátortető (“szoknya”) fölé. A négyszögletes épület falai boronafákból készültek. A szoknyás tetőzetnek nemcsak támasztó funkciója van, de a harangozót is védi. Magyarországon ritka típus az egyágasos harangláb.
11. February, 2020

Kereszt

Műkőből készült felújított kereszt, az útkereszteződésnél áll. Ahogy a felirat jelzi, 1884-ben állították fel, Istennek való hálából és az ő dicsőségére, tehát nem tudjuk a felállítás pontos okát. Talán csak az erős hitet jelképezte, vagy négy falubeli lakos fontosságát mutatta. A felirat: »Bogi na hvalo i diko szo dali gori posztaviti Hozian Peter Hozian Istvan…
11. February, 2020

Kőkereszt

A falu keresztje egy lakóház előtt áll Dolnja Bistricában (a 38. számú ház mellett), a következő felirattal: "Dicsértessék Jézus Krisztus. Jézus gyötrelmeinek emlékezetére a keresztet Ifko Urša állította 1887-ben."A keresztet 1989-ben a Horvat család restaurálta.
Magyar
Skip to content