Épített kulturális örökség

A dokumentált digitalizálók áttekintése
21. February, 2020

Világháborús emlékmű Apátistvánfalván

Az emlékmű 1925-ben készült. Tetején Árpád fejedelem áll. Talpazatán első világháborús katona fiatal fiúval és elesett bajtársával. A szobor talpazatán olvashatjuk Apátistvánfalva, Újbalázsfalva, Orfalu és Permise első és második világháborús hősi halottainak neveit.
21. February, 2020

Vízierőmű Alsószölnökön

1686-ban a Batthyány-uradalom malma, majd Szapáry László gróf a tulajdonosa. 1911-ben Guttmann Mihály vásárolta meg a malmot és a fűrésztelepet. Utóbbit egy Schwarcz nevű vállalkozónak adta bérbe, majd fia Imre vette át. 1949-ben a családot „kuláknak” nyilvánították és kitelepítették. 1960-ban lebontották a malmot és a fűrésztelepet. A vízierőművet 1960-ban, majd 2019-ben felújították, ma is működik.…
21. February, 2020

Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékház Csöngén

A házban töltötte gyermekkorát Weöres Sándor költő. Halálának évében (1989) alakítottak ki az épületben egy emlékszobát. 2006 óta az összes helyiségben kiállítás látható. Felesége Károlyi Amy költő életművét is bemutatva, a költőházaspár hagyatékából származó bútorok, könyvek, fényképek kéziratok felhasználásával. Az épület melletti parkban áll Weöres Sándor mellszobra a Vas megyei üdvözlet című versének „kéziratával”. Segesdi…
18. August, 2020

Zsidó temető Hosszúfaluban

Lendva és a környező falvak zsidói lakosait helyezték itt örök nyugalomra. Az alsólendvai zsidó lakosok temetőjében az előírásoknak megfelelően a sírkövek sírfeliratai Jeruzsálem felé tájolódnak. A zsidó temetőt kőkerítés veszi körül. Az alsólendvai zsidó temető három részre tagolt, a Hevrára, a Hevrán kívüli részekre és a gyerekek helyére. A zsidók lakosok 1850-ben kezdték elhunytjaikat ebben…
18. August, 2020

Zsidó temető nagysimonyiban

Nagysimonyi az 1700-as években a Kemenes-vidék zsidóságának egyik központja volt. A simonyi hitközséget Németországból áttelepült 18 család alapította. A 19. században zsinagógájuk is épült, melyet egy tűzeset után, 1892-ben fel kellett újítani. A használaton kívüli épületet 1953-ban bontották le. Temetőjüket ma a Szombathely-Celldömölk vasútvonal választja el a községtől. A fallal körülvett temetőben szép 19. századi…
Magyar
Skip to content