A dokumentált digitalizálók áttekintése
11. február, 2020

Szent László temploma

A barokk Szent László templom 1742-ben épült, Ebergényi László tábornok építtette. A templom I. László magyar királyról kapta a nevét, aki 1041-ben született. 1077-től volt magyar király. A templom 34 méter hosszú, 16 méter széles és 10 méter magas. 1894-ben a mellékkápolna az Ave Maria nevet kapta. E kápolna alatt a Zichy grófok sírboltja van,…
18. augusztus, 2020

Szent Margit katolikus templom Pornóapátiban

Szent Margit tiszteletére épült, egyhajós, egyenesen záródó szentélyű, későbarokk templom 1795-ből. A 19. század végén eklektikus stílusban átépítették. Belső festése Székely Rezső műve. A templom tornya a bejárati homlokzatból a tető síkját követő oromfalból nő ki. A templom csehboltozatos. Főoltára korabarokk, Johannes Metter munkája. A főoltár képet id. Dorfmeister István festette. 1492-ben vagy 1464-ben öntötték…
10. február, 2020

Szent Márton, ill. Vencel kápolna

A Domonkosfától délre fekvő dombon téglából épült, egyhajós, román stílusú templom áll, amely a 13. század első feléből származik. A domonkosfai templomnak három különlegessége van; az első az épített harangtornya, amely egyidőben készült a templommal, a templom második különlegessége a déli oldalon található gazdag román kapuzat. A harmadik pedig csak részben maradt fenn, és az…
18. augusztus, 2020

Szent Miklós Székesegyház, Muraszombat

A mai templom Takács László muraszombati építész tervei alapján épült 1910 és 1912 között. Építése előtt az e helyen álló 14. századi gótikus templomot lebontották, s csak a gótikus presbitériumot és a harangtornyát hagyták meg, amelyet az új templom építése során magasítottak. Az új templom egy hárompadlós bazilika, bejárata felett kórussal ellátva, ahol az orgona…
18. augusztus, 2020

Szent Péter és Pál apostolok római katolikus temploma Szentpéterfán

A XIV. századi templomot a XV. században bővitették hajóval és sekrestyével. A hajó négyboltszakaszos, a szentély poligonális záródású és csillagboltozatos. Déli oldalán két szegmentíves ülőfülkét, az északi oldalon gazdagon tagozott tabernákulumot helyeztek el. A hálóboltozat zárókövein a címerek Ellerbach Bertholdé, a donátoré, Széchi Borbáláé, a feleségéé, a Kanizsai és a Szentgyörgyi és Bazini család címerei.…
18. augusztus, 2020

Szentgyörgyi Horváth kastély

A Szentgyörgyi-Horváth barokk kastélyegyüttes 1780 körül épült, tervezőjének Hefele Menyhértetet tartják. A főépület szabadon álló, egyemeletes, téglalap alaprajzú. Az utcai és a kerti homlokzat középső három tengelye lizénákkal kialakított, timpanonnal lezárt homlokzatú rizalitot alkot. Hosszoldalain oszlopos, kőbábos korlátú erkély van. Kőkorlátos a lépcsőház, csehsüvegboltozatosak a folyosók, stukkós tükörboltozatosak a szobák. A kastély együtteséhez tartoznak az…
18. augusztus, 2020

Szentháromság szobor Vaskeresztesen

Az egykori Németkeresztesen Goller János és társai 1760-ban tettek alapítványt a Szentháromság szobor felállítására, fenntartására. Talapzatán német nyelű felirat kronosztikon: „IHR ENGL VND MENSCHEN SINGT HEILIG, HEILIG” (TI ANGYALOK ÉS EMBEREK, ÉNEKELJÉTEK: SZENT, SZENT) Ebből tudható, hogy 1761-ben állították. A talapzaton domborműveken Szent Rozália, Szent Flórián és Loyolai Szent Ignác. A posztamensen Nepomuki Szent János,…
18. augusztus, 2020

Szentháromság templom, Odranci

Az önálló plébánia 1944. október 1-jén alakult meg. 1946 tavaszán Janez Valentinčičra bízták a templom megtervezését, a hívők nyolcszögletű templom építése mellett döntöttek. A templom terveit Janez Valentinčič, Jože Plečnik építész tanítványa készítette, építése viszont még csak 1964-ben kezdődhetett el. 1966-ban ledőlt a kupola, a balesetnek pedig 8 áldozata volt, amelyekre ugyanannyi, az áldozatok neveit…
18. augusztus, 2020

Szet Miklós-körtemplom Seloban

Muravidék egyik legrégebb építészeti műemléke a 13. század közepéről, a Szent Miklósról elnevezett rotunda (kerek templom). Selo (Lak) települését először 1340-ben és 1365-ben említik írásos forrásokban „seu valle Lak Sancti Nicolai (a Szent Miklós-völgyben)” formában. Az épület jellemzőiből nyilvánvaló, hogy a templom régebbi építésű. A legenda szerint eredetileg a templomosokhoz tartozott, de létrehozásának körülményei még…
18. augusztus, 2020

Tájház Nagyrákoson

A kovácsműhely és a mellette lévő ház a közösség részére felfogadott kovácsnak épült. A község építette a Zala folyó mellé, hogy a kovácsolt anyag lehűtéséhez a víz könnyen elérhető legyen. A ház első lakója Károlyi Antal kovácsmester volt, az utolsó, Károlyi Jenőné 1988-ban halt meg. A ház boronafalú zsúpfedeles, a műhely téglafalú, zsindelytetős. Műemléki helyreállításuk…
21. február, 2020

Tájház Rábagyarmaton

Az 1850-ben épült füstöskonyhás lakóház 1970-től tájházként működik. 1983-ban visszaépítették mellé a kamrát és az istállót, a pajta hiányzik. A helyiségek egy tető alatt, a telken hosszanti irányban helyezkedtek el. A ház falai fenyőgerendákból vannak, tetejét rozsszalmával fedték. Homlokzatán a trapéz alakú deszkaorom faragott díszítésű. A szoba mestergerendáján 1850-es évszám az építés idejét dokumentálja. A…
18. augusztus, 2020

Templom Felsőszölnökön

A 14. századtól (1377) ismeretes a felsőszölnöki – Keresztelő Szent Jánosról elnevezett – kápolna. 1794-ben már templom felújításáról olvashatunk a vizitációs jegyzőkönyvben. 1915-ben egy alacsonyabb és egy magasabb részből állt, tornya fazsindellyel, a templom pedig cseréppel volt fedve. Boronafalú kerítés vette körbe. 1938-ban a régi templomot részben lebontották, majd megnagyobbították. Ekkor volt Budapesten a 34.…
11. február, 2020

Több periódusú régészeti lelőhely Pod Grunti Pince

A lelőhely sík területen fekszik, egy alig észrevehető teraszon, Pince falutól délre, Lendva-hegy lábánál. A keleti oldalon a magyar államhatárig nyúlik, nyugaton a Kis-patak medre határolja. A lelőhelyet 2004-ben és 2005-ben fedezték fel a Lendva–Pince autópálya szakaszon végzett terepbejárások folyamán. A 2005-ös és 2007-es megelőző ásatások során 81 000 m² -es területen felszíni feltárást végeztek.…
30. április, 2020

Tótkeresztúr (Križevci) evangélikus temploma

Egyhajós templom, kicsi poligonális, sokszögű presbitériummal és hagymakupolás, nyugati harangtoronnyal. Szlovéniában – II. József 1781-es türelmi rendeletét követően – az 1783-ban létrehozott első három evangélikus egyházközség egyike. Az első istentiszteletet 1785. október 30-án tartották, a következő igével »Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené« (Mt 22,21). A templomot először 1885-ben…
18. augusztus, 2020

Urunk Mennybemenetele templom, Bogojina

Jože Plečnik építész Franc Bajlec meghívására készítette el az új templom terveit, amelyet a bogojinai lakosok álmodták meg Ivan Baša lelkésszel az élen. Az új építmény szerkezetébe Plečnik belefoglalta a fennmaradt gótikus templomot, amelyhez monumentális térfogatot tervezett kőpillérrel, valamint egyenes famennyezettel, amely a hazai, Bogojina és Filovci falvakból származó fazekasmesterek által készített tányérokkal van kidíszítve.…
25. február, 2020

Útmenti kereszt Kétvölgyön

A kereszt talpazatán egy egymást keresztező kovács kalapács és fogó, valamint egy helyi szlovén nyelvjárásban írt szöveg olvasható. Vélhetően a helyi kovács munkája. A szájhagyomány szerint a kovácsot a felesége meg akarta mérgezni, de életben maradt. Istennek hálát adva állíttatta a keresztet. 2017-ben a Kétvölgyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat felújítatta. Resaturálta Várkonyi Csilla.