Épített kulturális örökség

A dokumentált digitalizálók áttekintése
18. August, 2020

Római katolikus kálvária-kápolna Sitkén

Sitke község határában, a falut övező domboldalon, a Kövesen 1871-ben magánbuzgóságból építették a kálváriát. Építői a falu kastélyának akkori tulajdonosai Felsőbüki Nagy Sándor és neje Weidgang Teréz voltak. A kápolna felszentelésére 1872. február 4-én került sor. Neogót stílusú kis kápolna fallal körülvéve, falában stációfülkékkel, előterében karcsú emlékoszloppal.
18. August, 2020

Római katolikus templom Döröskén

A régi temetőben, a faluszéli dombtetőn, a Szentegyházhegyen álló román kori templom. Védőszentje Szent Jakab apostol. A 13. században épült. Téglafalú, keletelt, félköríves szentélyű, huszártornyos kistemplom.
21. February, 2020

Római katolikus templom Lócson

Lócson már a középkorban is állt templom, de nem a mai helyén, hanem a régi temetőben. A mai templomot 1734-ben, tornyát 1746-ban építették. 1901-ben az épületet kibővítették. A torony mai alakját és neoromán homlokzatát 1928–1931 között kapta.
18. August, 2020

Római katolikus templom Nemesládonyban

A keletelt téglatemplom középkori eredetű, 1200 körüli. 1751-ben és 1772–1780 között barokk stílusban átépítették. 1832-ben, majd 1854/55-ben átalakították.
21. February, 2020

Római katolius templom Bucsuban

A Szent Mihály római katolikus tempom a 13. században épült. A 17. században az evangélikusok használták, 1673-tól a katolikus hívek. A gótikus stílust a 18. században felváltotta a barokk. Tornya a bejárat felett áll. 2011-2013 között felújították az oltárt, szószéket, szobrokat és a tetőzetet. 2019-ben megújultak a nyílászárók, a templom külseje, belseje, villamoshálózat és a…
18. August, 2020

Román stílusú templom Csepeszkopácson

A románkori falusi építészet egyik magyarországi remeke. Az egyhajós templom építészeti tömegében és részletképzésében is a jáki templom elemeinek kicsinyítetten megidézése. A hajó északi falán Dorfmeister István Szentháromság című képe függ rokokó keretben, oromzatán Szent Mihály főangyal fából faragott szobra áll. A templom belsejében látható falképek a 13.-15. századból valók. Az északi oldalon a bűnbeesést,…
20. February, 2020

Rotunda és lakótorony Nádasdon

A 11. században épült rotunda jellegzetessége a keleti falba mélyített, ívelt fülkeoltár, valamint az északi oldalán épült lakótoronyba nyíló kapu, és a torony keletre nyíló külső kapuja. A torony aljában talált 11. századi és az oltár előtt lévő 13-16. századi sírok a Nádasdy nemzetség temetkezési helyei. Lakótornyából észak-kelet és észak-nyugat irányában a Rába völgyére, délre…
24. March, 2020

Schilson (egykori Sigray) kastély Vassurányból

Az épületet Schilson Mihály építette, majd többek között a Zichy, a Festetics és a Károlyi grófoké volt. 1723-ban épült. Az U alaprajzú, szabadon álló, egyemeletes barokk épület bejárata a manzard tetővel kiemelt két kompozit fejezetes oszlopos portikusszal, ami a emeleten vasrácsos korlátos erkélyt tart. Földszinten sala terrena és kápolna, az emeleten díszterem.
21. February, 2020

Sigray-kastély és kastélypark Iváncon

 A kastély barokk stílusban épült a 18. században. 1870 körül eklektikus stílusban alakították át. 1920 körül pedig belül szecessziós stílusban. 1951 óta szociális otthonként működik. Külsejében a régi állapotokat idézi, de belülről teljesen átalakították, néhány régi ajtó mellett csak a könyvtár és a kápolna helyisége, valamint a grófi fürdőszoba őrződött meg benne fehérmárványból faragott hatalmas…
11. February, 2020

Sírkő

Mesterséges kőből készült sírkő (öntött cement és mész, csiszolt és faragott) és egy fénykép, ami ritka Pomurje térségében. Egy kisgyermek látható rajt, a ravatalon. A bejegyzés muravidéki nyelvjárásban, magyar betűkkel íródott: Itt nyugszik Leopold Šafarič, született 1920-ban, elhunyt 1921-ben. Nyugodjon békében. A megkeresztelt gyermekeknek általában volt saját sírhelyük, a meg nem keresztelteket inkognitóban, szertartás nélkül…
20. February, 2020

Szegényparaszti porta Vönöckről

A Vönöck, Petőfi Sándor u. 4. alatt álló épület a Kemenes-vidék népi építészetének legrégibb rétegét képviselte. 1983-ban elbontották, szabadtéri múzeumba telepítették. Kemenesalja legarchaikusabb népi építészeti emléke ma a Vasi Skanzenben látható. Kétlakásos, tömésfalú zsúpfedeles épület. Homlokzati hosszú-ágasa nagy ritkaságnak számít. Első lakása kémény nélküli füstöskonyhás, a hátsó szabadkéményes.
21. February, 2020

Széll Kálmán kastélya Rátótón

A kastélyt a Magyar Királyság 12. miniszterelnöke, Széll Kálmán 1890-ben Hauszmann Alajos tervei alapján építtette át egy földszintes udvarházból 18 szobás épületté. A 2. világháború után berendezését, könyvtárát széthordták. Gépállomás, majd kultúrház, iskola működött benne. 2011 óta szálloda.
21. February, 2020

Szent Anna Templom Nicken

A templomot Niczky Lázár építtette 1776-ban. Teteje fazsindely volt, padozata kő. Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. A két mellékoltárt Szent Anna és Szent Rozália tiszteletére állították. Egyik kriptája a Niczky családé, másik a Kisfaludyaké. Szent Miklós mellett az 1836-os egyházlátogatási jegyzőkönyv második védőszentként feltünteti Szent Annát. 1867. szeptember 2-án tűzvész pusztította el a templom tetejét:…
18. August, 2020

Szent Anna templom, Boreča

A késő gótikus templom 1521-re van datálva. Megőrződtek benne a viszonylag magas hajó és a sokszögű presbitérium, amely szűkebb és alacsonyabb. 1739-ben barokk stílusú boltívekkel egészítették ki a templomot. Tégla és kő építésű, a presbitérium fölötti harang fából készült és fazsindellyel fedett. A templom belső felszerelése 1911-ből származik.
21. February, 2020

Szent Anna-templom Farkasfán

A templom a 2000 éves keresztény jubileum és az 1000 éves magyar kereszténység tiszteletére épült, Mangliár László okleveles építészmérnök tervei alapján. Védőszentje: Szent Anna és családja, Szent István és családja. Egyhajós, karzattal, szentéllyel, sekrestyével, gyóntatószobával, vizesblokkal ellátott. Az ülőhelyek száma 100. A gravírozott ablakok a 20. sz. „szentjeit” ábrázolják: Mindszenti József, Apor Vilmos, Brenner János,…
21. February, 2020

Szent György-templom Jákon

Római katolikus, volt bencés apátsági templom. A templomot és a kolostort 1214-ben Jáki Nagy Márton nemes, gazdag földbirtokos alapította. A templom román stílusban, gótikus elemekkel épült fel 1256-ra. A 17. században villámcsapás megrongálta déli részét, Folnay Ferenc apát újjáépíttette. 1896-1904 között Schulek Frigyes és Gyalus László vezetésével ismét restaurálták. A barokk oltárok helyett neoromán oltárokat…
Magyar
Skip to content