A dokumentált digitalizálók áttekintése
1. április, 2020

Szódásüveg Őriszentpéterről

A hosszanti irányban bordázott üveg válla gömbölyített, törzsén ovális mezőben csiszolt felirat: „Scheiber Jenő Szikvízgyára Őriszentpéter”. Ólomcsapján „SCHEIBER JENŐ ŐRISZENTPÉTER” beütés, illetve a gyártó neve (Kont Oszkár, Budapest) és a szódásüveg készítési ideje (1937) van feltüntetve.
15. május, 2020

Szovjet katonák sírjaikból előkerült tárgyak

1945 tavaszán a Vörös Hadsereg 4 hadosztálya vonult át a Muravidéken. Az első egységek április 1-jén érkeztek, majd 3-án a Prekmurska četa alakulatával közösen felszabadították Muraszombatot és katonai igazgatás alá helyezték. Április 4-én felszabadították Lendvát. A Mura és a Kučnica folyamok mentén tartó ütközetek során a Vörös Hadsereg 521 katonát veszített. Az ideiglenes sírokból a…
19. február, 2020

Tál Bozsokról

Két fülű, kívül-belül mázas poszthabán fajansz kerámia. Fehér alapon zöld-kék-sárga-barna-lila színű stilizált virágokkal díszített. A tál alján, középen SM 1794 felirattal. A Végh-gyűjtemény értékes és nagyszámú kerámiaanyagából, a hat évszámos poszthabán tál egyike. A habánok (újkeresztények) a reformáció radikális irányzatát követő vallási felekezet tagjai. Fazekasaik edényeiket ónmázzal fedték. Főként díszkerámiát készítettek vagy főúri családok edényszükségleteit…
19. február, 2020

Talicska kereplő Felsőcsatárról

Talicska kereplő. Keményfából faragott. Ép. Takács József készítette 1937-ben. (Arany J. u. 129.) A felesége ajándékozta a múzeumnak 1960-ban. A nagyhéten nagycsütörtök estétől a nagyszombati feltámadási szertartásig ezzel és hasonlókkal jártak csoportosan a fiúk időjelzésként, valamint a szertartásra hívásként kerepelni. A falu több pontján megálltak, s a kereplést megszakítva horvátul elmondták, hogy mit kerepelnek. Például:…
19. február, 2020

Tésztavakaró Felsőszölnökről

Kovácsolt vasból készült sodrott nyelű tésztavakaró. Nyele a vége felé elkeskenyedik és gömbbe hajlított. Feje félbe vágott ellipszis alakú, két széle felkunkorodik. A kenyér dagasztására szolgáló teknőből ezzel vakarták ki a ráragadt tésztát.
21. február, 2020

Tintatartó Bucsuból

Zöld mázas, téglalap alakú, négylábú cserép tintatartó. Elején vájúszerű kiképzéssel, tetején 2 db lyukkal. A két lyuk között fekvő oroszlánt ábrázoló díszítéssel. Az egyik lyukba került a henger alakú peremes tintatartó edényke. A másikba pedig a lyukacsosfedelű porzótartó. A porzót a tinta felszárítására használták. A por leggyakrabban sárga homok volt. A vályúba tették a tollszárat…
20. február, 2020

Tulipános láda Szalafőről

Festett “tulipános láda”. Elején virágkoszorú piros és fehér virágokkal. Közepén 1844-es évszám. A koszorú felett “An” és “G” felirat, alatta pedig “Mákos Gellértné”. Tamaskó Sándorné (sz. 1905) nagyanyja 1880-ban házasodott Szalafőre Őrihodosról. Ebben a ládában tartotta a ruháit. Halála után a padlásra került, majd 1966-ban a Savaria Múzeumba. Magyarországon eredetileg az asztalos készítésű ládatípussal honosodott…
18. augusztus, 2020

Turnišče

Turniščei fénykép a faluközpontban álló Pádovai Szent Anton kápolnával.Jože Kološa - Kološ (1920–1998) fényképész a Vestnik hetilap munkatársaként dolgozott. A fotó Turnišče faluközpontjában készült, a Pádovai Szent Anton kápolnáról és egy maroknyi emberről az utcán, és a jobb oldalon lévő ház mellett. A falu mindennapi életéről szóló jelenetet.
18. augusztus, 2020

Turniščei kegyes Mária – Mária a pusztaságban

A grafika a turniščei, pompás öltözetbe bújt kegyes Máriá szobrát ábrázolja a kis Jézussal. A meghajlított szalagon két sorban latin felirat olvasható: „A Mura folyó közelében, a zágrábi püspökség alá tartozó Turniščen, a Csáky grófok nagybirtokán tisztelik a Nagyboldogasszonyt.” Az alsó részben a fa alatt a fallal körülfogott turniščei ősi plébániatemplom tárul elénk abban az…
15. május, 2020

Urna

A Pod kotom – jug régészeti lelőhelyen 179 hamvasztásos sírral rendelkező urnatemetőre bukkantak. Ez az egyik legnagyobb eddig feltárt, ebből a korból származó temetkezési hely Európában. Az egyik legszebb urna a 109-es sírból származik, amelyben egy öt év alatti gyermeket temettek el. A barázdált díszítésű urnán széles szalag alakú metszetek találhatók. Két szalagja kitűnik a…
15. május, 2020

Úrvacsorai boroskancsó

A kálvinisták voltak a 16. században az első protestáns hívők a Muravidéken. Jelenleg Szentlászlón működik az egyetlen keresztény református egyház Szlovéniában. A helyi templom előtt 2017 óta Kálvin János mellszobra áll. A világoskék zománcozott kancsó formája megegyezik a hagyományos boroskancsók formájával. Amitől viszont kitűnik, az a rajta található felirat és a tény, hogy a templomban…
19. február, 2020

Úrvacsorai terítő Nemescsóról

A magyarországi evangélikus egyházak legkorábbi és legszebb úrvacsorai terítője (corporale) a nemescsói gyülekezetből maradt ránk. 1650-ben készült hímzés. Stílusában keverednek a kor úrihímzésének és a nyugat-dunántúli szabadrajzú, népies szőrhímzések jellemvonásai. Az utolsó vacsorát ábrázoló figurális kompozíció. Jézus és az apostolok kerek asztalnál ülnek. A terítő széleit virágfüzér keretezi, négy sarkában egy-egy angyal látható.
21. február, 2020

Útszéli kereszt diapozitívja Iváncról

A felvételt Bárdosi János, a Savaria Múzeum néprajzkutatója készítette 1966-ban. Az útszéli kereszt tetején két gyertyát tartó angyal az Oltáriszentséget fogja közre. Az 19. századból származó útmenti bádogfeszület műemléki védelem alatt áll. A diapozitív fénykép közvetlenül ún. fordítós filmre készült, amely negatív közbeiktatása nélkül tud ilyen képet alkotni. Szemléltetéshez, ismeretterjesztéshez használták. Diavetítővel vászonra vetítették.
25. február, 2020

Üvegkép Felsőszölnökről

Üveg hátlapjára temperával festett kép. Jézus a szent sírban. A Dunántúl nyugati sávjában a XVIII. század második felében terjedtek el az üvegfestmények. A katolikus házakban, a sarokpad fölötti szegletben (szentsarok), a fafeszület körül lógtak. Kossics József, a XIX. század első felében írt szlovén nyelvű könyvében, is utal a szentsarokban lévő szentek képeire. „Az első szoba…
19. február, 2020

Vajgyúró asztal Nickről

A köpült vajból az író kigyúrását segítő, házi készítésű vajgyúró asztal. Az asztal széles deszka alapra három ívesen levágott, a teknő fenekét követő léc. A teknő egy fából kivájt, mintegy félbevágott dagasztóteknő, a sodrófa erősen bordázott, két végén nyéllel. A deszka egy része befestve – láthatóan másodlagos használat miatt.
20. február, 2020

Vaskori agyagoltár Vátról

Az oltár három, vaskos, téglatest alakú lábon áll, két végében pedig kifelé forduló zoomorf fejekkel látták el. Felülete nagyrészt keményre égett, de a fejeket alig érte a tűz, így azok rendkívül roncsolt állapotban maradtak csak meg. A háton bekarcolt zegzug-vonal fut végig, az előlapon pedig körömbenyomkodásokkal bonyolult, szögletes meandrikus mintát alakítottak ki. A tárgyon látható…
31. március, 2020

Vasláda Csákánydoroszlóról

Kovácsolt vasból készült, fedele belsejében peremzár as szerkezettel ellátott láda. Az ajándékozó, Csaba József közlése szerint falusi kovács készítménye. Feltételezések szerint a csákányi takács céh céhládája volt, erre utal, hogy sokáig a Csákányi Takács Céhtől való mesterlevelet /1809/ őrizte. Valószínűsíthetően postakocsikon használt pénzszállító ládaként funkcionált Csákánydoroszló körzetében.
20. február, 2020

Vassurányi temetési egylet (?) cserépkantája

Ónmázas cserép, korongolt. Ovális testű, széles torkú, rövid, egyenes nyakú, lapos szalagfüles forma. Kívül-belül fehér ónmázon ecsettel felvitt sárga, zöld, kék és mangánlila színezése van. A fő díszített mezőbe rokokós keretezésben kétoldalt sárga, kétfüles kosárból kinőtt hármas, sárga szegfűs, mangános tulipános, virágtő, elöl a füllel szemben halálfej alatt ásó, kapa és csákány képe van. A…
19. február, 2020

Vászongatya Gyöngyösfaluból

A 19. század végéig, a 20. század elejéig a hagyományos férfi viselet része volt ország szerte. Három részben szabott házi szövésű vászongatya. Felül korccal és G S monogrammal ellátva. Alul a két lábszár részen kissé rojtolva.
21. április, 2020

Váza a Szapáry család címerével

A Szapáry család címerével ellátott váza a Muraszombati Muravidéki Múzeum állandó kiállításán tekinthető meg. Medici 1783-ban rendelte meg a hatalmas vázát a sevresi porcelángyárban. Ezt követően más porcelángyárak lemásolták – reprezentatív, dísztárgyként szolgált, leggyakrabban családi címerrel ellátva. A vázát fazekaskorongon formázták. Festett, mázas és aranyozott porcelán.