A dokumentált digitalizálók áttekintése
10. február, 2020

Lócs pecsétje 1900 körül

Lócs község bélyegzője. Nyele fából készült, esztergályozott, feketére festett. Erre erősítették fel az ovális alakú, sárgaréz lapot és az arra ragasztott, gumiból készült nyomófelületet. A bélyegző háromsoros felirata a következő: SOPRON MEGYE / LÓCS KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.
21. február, 2020

Malom a Kebele-patakon

A fénykép Kebeleszentmártonban készült és a patak melletti malmot ábrázolja. A kép előterében Franjo Štingl látható, a patak túoldalán, a malom mellett pedig a település lakói.
19. február, 2020

Mángorló Ikervárról

Keményfából faragott. Felfelé kissé szélesedő lapja középvonala felé vastagszik, koporsótetős kiképzésű. Nyelének vége korongos kiszélesedésű. Ez utóbbin körzővel készült, vésett rozettadísz látható. Lapja egyik oldala faragással díszített. Itt farkasfogazással vésett keretben évszám látható. Az évszám fölött rozetta, amelyből két oldalra kinövő hullámos szárú inda vezet a felső két sarokban elhelyezett, ugyancsak vésett koncentrikus körös rozettákhoz.
19. február, 2020

Mángorló Kenyeriből

Keményfából faragott, a felső lapján gazdagon spanyolozott díszítésű mángorló. Szélei kopottak, szúette.
11. február, 2020

Maria Ludovica Stanislawa Przezdziecka

A portré Maria Luiza/Ludovika grófnőt (1874-1949) ábrázolja. 1898-ban kötött házasságot Szapáry Pál gróffal, aki 1905 és 1906 között Fiume kormányzója volt. A 17. század végétől a Szapáry, magyar nemesi család birtokában volt a muraszombati vár. Marija Ludovica Stanislawa Przezdziecka grófnő portréján, fiatal rózsaszín ruhás nő látható, hátán, ruhája kivágása alól kitűnik fehér alsóinge. Világos színű…
31. március, 2020

Méhkas Alsószölnökről

Sulics János készítette a 19. században. A Sulics család padlásáról került elő 1970-ben egy hajdinaőrlővel együtt. Henger alakú.
21. április, 2020

Mesterjegy

Molnárok mesterjegye, ill. céhjele. Mindkét oldalon a Slavno društvo mlinarsko 1877–1927 (Híres Malomtársaság 1877-1927) felirat található. Az üveges szekrényben malomkerék van, ami a molnárok mesterjegye. 1777-ben Mária Terézia császárné Alapítólevélben rögzítette a muravidéki céhek kötelezettségeit és kiváltságait. Ugyanebben az évben jött létre a Beltinci plébániában a kovácsok, lakatosok, szíjjártók, bognárok, és molnárok egyesülete. A fennmaradt…
10. február, 2020

Mézgás éger

A Mala Polana, Brezovica in Nedelica falvak közt fekvő Polanai ligetben található Európa legnagyobb mézgás éger állománya. A mézgás égernek sok nedvességre van szüksége a növekedéshez. Ezen a területen a talajvíz egész évben az erdő szintjén volt. Manapság azonban az égerfa a szabályozások és a kevesebb csapadék miatt veszélyeztetetté vált, a mézgás éger erdő eltűnőfélben…
10. február, 2020

Múmia

A Lendva-hegyen 1728-ban építették fel a Szentháromság kápolnát. Hadik Mihály mumifikált holttestéről ismert, aki 1733-ban hunyt el. A kápolna szellős, magasan fekvő sírboltjába helyezték nyugalomra. Teste nem indult oszlásnak, természetesen mumifikálódott a mészköves környezetben. A múmia sértetlen, kiszáradt, és nincs rajt balzsamozás nyoma. Habár nem ugyanarról a személyről van szó, a néphagyomány legendája szerint az…
15. május, 2020

Mura-vidéki egészségügyi gyűjtemény – patikatörténet

A beltinci várkastélyban található a Mura-vidéki Múzeum patikatörténeti gyűjteménye. A gyűjtemény egyik része az egykori muraszombati Bölcs-féle patika felszerelése az 1892 és 1950 közötti időszakból, melynek részei a patika eladótéri bútorzata, edényei, dokumentumok és egyéb felszerelés. A gyógyszerkészítéshez használt felszerelés, gyógynövények és teák, valamint a kamra bútorzata szerszámokkal, edényekkel, mozsárokkal, mérlegekkel és dokumentumokkal viszont az…
20. február, 2020

Nagysimonyi zsinagóga bejárata

Nagysimonyi az 1700-as évek végétől Jánosházával együtt a Kemenes-vidéki zsidóság egyik központja volt. 1823-ban 133 fő, 1851-ben 151 fő, 1910-ben 188 fő, 1941-ben 89 fő volt a zsidó közösség létszáma. Zsinagógát 1820-ban építettek, tűzvész után 1892-ben újjáépítették. 1953-ban a lebontották. 1877-ben itt tartották az első magyar nyelvű zsidó egyházi beszédet a megyében. Müncheni Fotóakadémia elvégzése…
10. február, 2020

Nemesládony pecsétje a 18. századból

Nemesládony nemes község pecsétnyomója. A sárgarézből készült, ovális alakú nyomófelületet esztergályozott fanyélre szerelték. A pecsétképen ágaskodó, balra néző oroszlán látható, mely jobbjában kardot tart. Az oroszlán fölött a »NEMES.«, alatta pedig a »LÁDON« felirat olvasható.
20. február, 2020

Nicki gyászjelentés Niczky Jánosné Hegedüs Franciska haláláról

Niczky János királyi tanácsos és alországbíró gyászjelentésében nejének, Hegedüs Franciskának vizi betegség következtében, 1839. kisasszony havának 1. napján, Nicken történt haláláról értesít. A Ják nemzetségből eredő ősrégi família családfája a XIII. századi Ebed comesig nyúlik vissza. Nemesi és grófi ágon is virágzik, kiváló tagja Niczky Kristóf (meghalt 1787-ben), ki a legelső méltóságokat érte el; országbíró,…
21. április, 2020

Női vállkendő

A történelmi hetési népviselet női ruhadarabjai közé tartozott a vállkendő. A kendő gazdagon hímzett, gyári csipkerátéttel díszítve. A kendőt alsó sarkát fehér pamutfonallal készült lyukhímzéssel, száröltéssel, laposhímzéssel díszítették. Az ú.n. hetési viselet leggazdagabb gyűjteménye múzeumunkban található.
10. február, 2020

Novak

Franc (Feri) Novak (1906, Muraszombat - 1959, Sračinec), építész és várostervező. A bécsi Szépművészeti Akadémián, majd Párizsban és a bécsi Műszaki Főiskolán tanulta a szakmát. 1934 és 1938, valamint 1945 és 1950 között Muraszombat községi és kerületi építészeként és várostervezőként dolgozott, majd egy maribori tervezőirodában folytatta munkáját. Novak a funkcionális építészet és az urbanizmus egyik…
10. február, 2020

Őskori agyagcsörgő Bucsuból

Csillag alakú, szürkére égetett, agyagból készült csörgő. Csúcsai barázdáltak, belseje üreges, amiben több golyócska van. A 126. objektumban került elő, ami egy fiatal felnőtt (feltehetőleg férfi) szórt hamvas rítusú sírja volt. Az agyagcsörgő Ilon Gábor 2003-as ásatásán került elő.
19. február, 2020

Őskori kenyéridol Kenyeriből

Két végén legömbölyített, hengeres agyag tárgy. Előlapján, ahol a díszítések elhelyezkednek, síkra formált. Rajta 4 benyomott kör alakú minta található, sugaras mintázattal. Közepén egy mélyebb lyuk található. A 4-ből 3 kör oldalán mélyen bevágott párhuzamos vonalas díszítés helyezkedik el. Funkciója vitatott a szakirodalomban. Egyesek profán (játék, pecsétlő), mások szakrális funkciójú tárgynak vélik. A tárgy előkerülési…
19. február, 2020

Őskori vaskard Gencsapátiból

Vasból készült kard a hüvelyében. A markolat környékén fa maradványok is előkerültek. A hüvely koptatója hiányzik. Függesztő füle félköríves záródású. A 793. objektumban került elő, ami egy K-Ny-i tájolású, nyújtott testhelyzetben eltemetett 30-40 év közötti férfi sírja volt. A tárgy 2004-ben, Pap Ildikó Katalin és Ilon Gábor feltárásán került elő.
21. február, 2020

Őzgerinc sütőforma Kétvölgyről

Agyagból készült, kívül és belül barnás-zöldes, mázas félhenger, gerinc alakban barázdált oldalfalú tepsi. Négy lábon áll. Egyik oldalán foggantyú, másik oldalán kis fül. Mákos, diós, tökmagos kalácsot sütöttek benne.
21. április, 2020

Pálinkáskancsó

A művészileg díszített 19. századi pálinkáskancsó a vidéki felsőbb réteg és a polgári kultúra része. A Muraszombati Muravidéki Múzeum korábbi, dobronaki tulajdonosától vásárolta meg.