A dokumentált digitalizálók áttekintése
19. február, 2020

Pecsétnyomó Nemesládonyból

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon háromsoros felirat: SOPRON MEGYE / NEMESLÁDONY / * KÖZSÉG *
21. április, 2020

Pergamen oklevél

II. Rudolf császár oklevele a sebeborciból származó Luthar testvéreknek. Az oklevél a szabadok státuszával rendelkező testvéreknek adományozott nemesi címről tanúskodik.
10. február, 2020

Péterhegy

Öt felvétel a Muravidéken található goričkói Gornji Petrovci településről a II. világháború idejéből. Felirat: Peterhegy. A másik oldalon magyar nyelvű, töltőtollal írt felirat 1942. december 23. keltezéssel. A képeslapot Gornji Petrovciból küldték a magyarországi Torony településre.
19. február, 2020

Petróleumlámpa Felsőszölnökről

Fémből készült kereten fehér virágos tejüvegből készült lámpabúra. A petróleum lámpatest szintén fémből készült, kis kosárkába illeszkedik. Függőrésze alatt ovális formájú súly, alatta kis kerek fehér füstfogó. A lámpát három lánc függeszti, a függesztésnél áttört virágmotívumok, piros, zöld színnel.
23. április, 2020

Pihenő pár életképe

A faragott szobrászmunka bútordísz volt. A bútor tulajdonosa ismeretlen, feltételezhető, hogy jómódú társadalmi réteg tagja volt. A dombormű olyan szobrászati alkotás, amely alacsony plasztikával emelkedik ki az alapsíkból a térbe. A mű életkép (zsánerkép), amelyre jellemző, hogy a köznapi élet eseményeit, jeleneteit ábrázolja; ebben az esetben egy pihenő párt. Stílusirányzatában későbarokk, amelyre leginkább mozgalmasság jellemző…
10. február, 2020

Pince

A második világháború alatt Muravidék és ezáltal Pince település is Magyarország részét képezték. 1942-ben a vidék jelentősebb településeiről képeslapokat adtak ki, nem a legjobb minőségben. A képeslapokon szereplő települések között volt Pince is. A képeslapon három motívum van. A képeslap központi részét a 19. század végén épült és a fő út mentén található harangláb foglalja…
19. február, 2020

Rigászó kalitka és enyvesvesszők tokban Farkasfáról

A rigászó vagy hívókalitka (“hiukalicka” ) téglalap alakú, minden oldalán vesszőrácsozatú, bordázott falú fakalitka. Ebben tartották az élő fenyőrigót, amely énekével odacsalogatta az erdő többi fenyőrigóját. Azok a bokorra tűzött enyvesvesszőkre ragadtak. A vesszők vastag bőrből, hüvelyszerűen összeragasztott, kátránnyal vastagon bekent, alul csizmaszár kiegészítéssel készűlt tokban, és enyvestarisznyában (“enyüstarisznya”) vannak. A rigászás jövedelem kiegészítő tevékenység…
3. március, 2020

Rokka Nádasdról

Szinte teljesen fából készült, esztergált négy lábon álló, vízszintes elrendezésű "fekvőrokka". A rokka lábbal hajtott, kézi fonáshoz használt eszköz. Lábmeghajtásos szerkezet, amely egyidejűleg fonallá sodorja a guzsalyról húzott szálakat és feltekeri azt az orsóra.
31. március, 2020

Sótartó Kercaszomorról

Egy fából készült esztergált sótartó. Talpába H betű van belefaragva, Hegyi József ajándékozta oda, valószínűleg őrá utal. A tartórész valamiért nem köralakú, hanem mintha meg lenne nyomódva, így aszimetrikus. Kercán használták.
19. február, 2020

Spanyolozott borotvatartó Nagytilajról

Spanyolozossal virágozott borotvatok forgatható fedéllel. Egy hasábból kivájt, teknőformájú testre ólomszeggel felszerelt, elfordítható fedőlappal. A fedőlap és a tok oldala spanyolozással díszített. Kissé szúette.
19. február, 2020

Spanyolozott fejű juhászkampó Bögötéről

Kosfejes kampó. Ünnepi juhászkampó. Nem az állat befogására, hanem ünnepi alkalmakra, vásárra, búcsúba, látogatóba menve használták. Hántolt, göcsös faág végén szaruból készített, faragott, spanyolozott kampórésszel.
21. február, 2020

Sütőharang Csöngéről

Mázatlan, felfelé keskenyedő lapos tetejű cserépfedő, sütőharang. Felső részén egy ívelt fogófüllel, amelynek két végén benyomás, s három hosszanti fűrészfogas bekarcolt minta. Belsejében, a perem mellett karcolt hullámvonalas minta fut körbe. Belseje a használat következtében kormos. Ez utal arra, hogy nem fedőnek, hanem sütőharangnak használták. A sütőharangot főként lepény- és kenyérfélék sütésére használták. Tüzet raktak…
21. április, 2020

Szalonasztal

A szalonasztal a Muraszombati Muravidéki Múzeum barokk szalonja jelenlegi berendezésének része. Több fajta faanyagból készült (tölgy, paliszander és nyárfa furnér). Az asztallapot négy porcelánra festett virágcsokor díszíti. A falapba simuló porcelánbetét kézzel festett. A csokrokat (rózsák, pünkösdi rózsák, dália, margaréták) pontos vonalvezetés és természetesség jellemzi. Az egyik virágszirmon a festő, Guerou szignója látható és az…
21. április, 2020

Szapáry Antal evőeszközkészlete

Az evőeszközkészlet tartalma: 6 nagy kanál, 1 kis merőkanál, 6 kis villa, 6 nagy villa, 6 kis kés, 6 nagy kés. A 31 darabos evőeszköz készlet Szapáry Antal gróf (1802-1883) és felesége, Keglevich de Buzin Avguszta grófnő (1808-1879) nemes családja tulajdonában volt. Kiváló minőségű kézművesipari készletről van szó, az egykori Szapáryi kastélyból származó csonka múzeumi…
10. február, 2020

Szapáry János gróf portréja

1754-ben született, Pál bátyja után egy évvel. 1815-ben Budán hunyt el. Élete során számos, előkelő pozíciót töltött be, Mária Terézia császárnő 1778-ban Fiume konzuljává nevezte ki. A portrén zöld huszáregyenruhában látható, piros övvel. Jobb kezét a derekán tartja, bal kezével könyvet tart az asztalra támasztva; arcvonásai lágyabbak, mint Szapáry Pálé.
11. február, 2020

Szapáry Pál báró portréja

Szapáry Pál báró (1753-1825) látható a táblaképen, díszöltözetben. Bal tenyerét huszáregyenruhája redői közé rejtette, jobbját pedig jelentőségteljesen a földgömbre helyezi. Ruházata ünnepélyes: prémmel szegélyezett, pompás, piros huszáruniformist visel, zöld övvel. Fejét szürkésfehér paróka koszorúzza, tekintetét egyenesen a nézőre szegezi.
19. február, 2020

Szaru sótartó Bérbaltavárról

Szarvból véséssel, spanyolozással, fatalppal készült. Spanyolozott fakupak zárja. Ép. A karcolt díszítése: lehajló szárú virágtő finom rajzolatú úgynevezett olasz korsóban. 1902-es vétel. Jáger Jóska, a neves börtönviselt fafaragó munkája lehet.
20. február, 2020

Szegénységi bizonyítvány Bucsuból

Szegénységi bizonyítvány Horváth Örzse séi születésű lakos részére, 1884. A szegénységi bizonyítvány az illetékes hatóságtól valaki részére kiállított bizonyítvány, hogy ő, illetve szülei nem bírnak annyi vagyonnal, amennyi a kérdésben forgó üggyel összekapcsolt költségek fedezésére szükséges. „Nem tudja kend, hogy a szegények házába fölvétetéshez szegénységi bizonyítvány kell. Most jártassa meg kend frissen a csizmáit a…
24. február, 2020

Szekrénycsíkok Alsószölnökről

Négy polcra való szekrénycsík. Meghatározott sorrendbe rakva a gazdaasszony szorgalmát dicsérő szöveggel. A szekrénycsíkok és egyéb lakástextilek a „tisztaszoba” megjelenésével kezdtek elterjedni az 1930-as évektől. A feliratok: 1. „A szekrény tükör mely mutatja” 2. „Minő a gazdaasszony szorgalma” 3. „Munka és rend a háznak dicsősége” 4. „Béke és egyetértés békesége”
18. augusztus, 2020

Szent László

I. László magyar király idealizált ábrázolása pompás ruházatban, jogarral a jobb kezében és a magyar szent korona egyszerűsített változatával. A szobor a Szent István szoborral együttest alkot. Bal keze a szívéhez szorítva, feje lehajtva, valamint a tekintete is az ábrázolás érzelgősségét hangsúlyozzák. Ebben a korszakban számos muravidéki templom és várkápolna azon műtárgyakkal volt ellátva, amelyek…