Személyiségek


Klekl, Jožef

lekész, politikus, szerkesztő, vallásos témákat feldolgozó író

Szombathelyen elvégzett teológiai tanulmányai és Tišinan megtartott újmiséje után több plébánia káplánja és Pečarovci lelkésze. 1910-ben nyugdíjba vonul és Črenšovcira költözik. Akkoriban kezdődik el a politikus, lelkész és író gyümölcsöző munkája. A szlovén katolikusok véleményvezére a Muravidéken, aktívan bekapcsolódik az 1918-1919 közötti eseményekbe, valamint 9 évig az országgyűlési képviselője. Szerkesztője és kiadója az első szlovén újságoknak a Muravidéken: Marijin list, Novine és Kalendarij Srca Jezušovoga, dolgozik lelkészként és részt vesz különböző szociális projektekben. 1948-ban halt meg Muraszombatban, ahol el is van temetve.
Fénykép: Jožef Klekl édesapjával és édesanyjával.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Krajna
A település más megnevezése
Véghely
Születési hely és idő
Krajna, 13. 10. 1874
Elhalálozás helye és ideje
Murska Sobota, 30.5 1948
Életrajz
Jožef Klekl je bil rojen v družino osmih otrok. Po končani osnovni šoli na Cankovi je končal nižjo gimnazijo v Köszegu, višjo gimnazijo in bogoslovje pa v Sombotelu. V duhovnika je bil posvečen leta 1897 na Tišini, kjer je bil kaplan do 1902. Kaplansko službo je opravljal še v nekaj župnijah, nato pa je je bil duhovnik v Pečarovcih (1905-1910). Tam se je zaradi bolezni upokojil in se preselil v Črenšovce kjer je aktivo deloval na različnih področjih. V Črenšovcih so izhajali prvi prekmurski slovenski časopisi, ki jih je urejal: mesečnik Marijin list (1904-1941) s prilogo za otroke Marijin ograček (1932-1940), tednik Novine (1913-1941) in Kalendarij Srca Jezušovoga (1903-1941). V prevratnih letih 1918-1919 je aktivno deloval za priključitev Prekmurja h kraljevini SHS, med 1920 in 1929 je bil večkrat izvoljen za državnega poslanca Slovenske ljudske stranke, nato pa tudi za banskega svetnika. Bil najpomembnejši prekmurski politik obdobja med obema svetovnima vojnama. Ustanovil je agrarno zadrugo, hranilnico ter sodeloval pri agrarni reformi, obenem pa je ves čas tudi deloval kot duhovnik na karitativnem in socialnem področju, pridigal, spovedoval in vodil tretji red. V času madžarske zasedbe Prekmurja je bil prisilno premeščen na Madžarsko. Umrl je 1948 v Murski Soboti kjer je tudi pokopan. Od 1994 stoji pred Kleklovim domom v Črenšovcih njegov doprsni spomenik, Kleklov portret pa je tudi na spominskem obeležju v Beltincih postavljenem 2019.
Irodalom
Škulj, E. (ur.), 1995. Kleklov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba.

Smej, J., 1996. Velikan s Krajne: Jože Klekl st. 1874-1948: ob stoletnici nove maše. Maribor: Oznanjenje.

Zver, S., 2001. Jožef Klekl, prekmurski Čedermac.Koper: Ognjišče.

Štumpf, P., 2006. Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju). Ljubljana: Salve.

Smej, J., 2008. Spominčice z duhovniških grobov. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja.

Zver, S., 2019. Tebi, Slovenska krajina - ob 100-letnici združitve z matičnim narodom: slovenstvo Jožefa Klekla st. (1874 - 1948) v medvojnih dokumentih (1941 - 1945) v luči predvojnih dogodkov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba.
Weboldal
www.pomurci.si; www.pomurskimuzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/klekl
Fájlnév
PMMS_063_E_0001. jpg
Felbontás
300 x 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
A dokumentálás dátuma
2020-04-21
Dokumentáló
Metka Fujs

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás