Személyiségek


Benko, Jožef (Josip)

üzemtulajdonos, politikus, tűzoltó

Tešanovcin a Benko család tulajdonában volt egy kocsma, valamint egy mészárszék. Az utóbbit 1913-ban áthelyezték Muraszombatba, ahol Jožef 1922-ben húsfeldolgozó üzemmé alakította át és hamarosan az ország egyik legmodernebb üzemmé nőtte ki magát. Benko bankot alapított, kiadta a Murska krajina újságot, a tűzoltók szervezetének élén állt, az evangélikus egyház felügyelője, valamint szenvedélyes vadász is volt. Muraszombat polgármestere, banki tanácstag, valamint a Nemzeti radikális párt listáján két mandátumon keresztül országgyűlési képviselő is volt. A megszállóval való közreműködés vádjával 1945-ben halálra ítéltek és agyonlőtték. 1993-ban rehabilitálták.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Tešanovci
A település más megnevezése
Mezővár, Tessanócz
Születési hely és idő
Tešanovci, 3. 7. 1889
Elhalálozás helye és ideje
Murska Sobota, 15. 6. 1945
Életrajz
Benkovo tovarno mesnih izdelkov, ki je obratovala ves čas vojne in izdelovala konzerve za vojsko, so po 2. sv. vojni nacionalizirali. Benko je bil zaradi očitanega sodelovanja z okupatorji, pred izrednim vojaškim sodiščem obsojen na 20 let zapora, vendar je višje sodišče sodbo spremenilo v smrtno obsodbo. Ustreljen je bil 15. junija 1945 na pokopališču v Murski Soboti, kjer je tudi pokopan v družinski grobnici. Po rehabilitaciji 1993 so mu različne organizacije katerih aktiven član in podpornik je bil, izkazale pozornost s spominskimi obeležji. 2005 so v Tešanovcih, v parku, ki se imenuje po njem, odkrili Benkov doprsni kip, delo Franca Kiralya.
Irodalom
Žunec, B., 1993. Josip Benko: mit in resničnost. Murska Sobota: Franc-Franc.

Gomboc, F., 2003. Jožef Benko: tovarnar in gasilec: 1989 – 1945. Murska Sobota: Prostovoljno gasilsko društvo.

Cipot, F. et al. (ur.), 2006. Josip Benko: zbornik z gradivom simpozija Tešanovci, september 2005. Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice.

Vugrinec, J., 2015. Josip Benko: ob 70-letnici smrti. V: Lipnica, 21(134), 2015. Str. 8–9.

Grabar, G., 2016. Spominski park Josipa Benka. V: Grabar, G., (ur.), 120 let gasilstva v Tešanovcih. Tešanovci: Prostovoljno gasilsko društvo. Str. 91–95.
Sunčič, M., 2017. Josip Benko. V: Šterbenc Svetina B. et al. (ur.), Novi slovenski biografski leksikon: drugi zvezek: B – Bla. Ljubljana: ZRC SAZU. Str. 281–283.
Weboldal
http://www.pomurci.si/; https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Benk%C5%91
Fájlnév
PMMS_116_E_0001.jpg
Felbontás
300 x 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
A dokumentálás dátuma
2020-04-22
Dokumentáló
Metka Fujs

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás