Személyiség

A dokumentált digitalizálók áttekintése
20. February, 2020

Kocsis László

A papköltő Szőcén született, de gyermekkorát Rábagyarmaton töltötte. Szombathelyen érettségizett, Veszprémben és Pécsett végezte a papi szemináriumot. Káplán különböző dunántúli plébániákon volt. Az 1930-as évek első felében hittanár pécsi iskolákban, majd plébános Újdombóvárott. 1938-tól a Szent István Akadémia tagja. 1950-ben kanonok lett. Első verseskötete Szombathelyen jelent meg 1909-ben Rőzselángok címmel, majd még kilenc könyvet publikált.
18. August, 2020

Kossits József

Kőszegen és Szombathelyen tanult, 1811-ben szentelték pappá. 1816 és 1829 között Alsószölnökön, 1829-től haláláig Felsőszölnökön volt plébános. Itt is van eltemetve. Monográfiája és illemtana sok néprajzi adatot is tartalmaz a Mura és a Rába között élő szlovénekről. Megírta a magyar és a muravidéki történelem áttekintését, valamint szlovénre fordított egy magyar nyelvtankönyvet. Két vallásos könyvet is…
30. April, 2020

Kresznerics Ferenc

Iváncon született. Szombathelyen és Sopronban járt középiskolába, majd a pozsonyi királyi filozófiai akadémián tanult. 1790-ben szentelték pappá. 1791-1792-ben káplánként szolgált Iváncon. Elsősorban a magyar nyelvészet területén végzett kutatásai jelentősek. Húsz éven át (1793-1812) tanított a szombathelyi líceumban 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották. Fő műve a magyar nyelv közel 80 ezres szókészletét tartalmazó gyökszótára…
19. May, 2020

Ladislav Danč

1959-ben szerezte meg diplomáját a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémián. 1967-ben visszatért a Muravidékre és a DHLM (L. Danč, Š. Hauko, L. Logar, F. Mesarič) csoport tagjává vált, amely a muravidéki térségbe behozta a modern stílusirányzatokat. Danč a muravidéki, akadémiai végzettséggel rendelkező festőművészek második generációjának a tagja. Életművében találunk olyan alkotásokat, amelyek a klasszikus realista, expresszionista vagy…
18. August, 2020

Markovics Lajos

Markovics Lajos horvát nemzetiségű plébános az egykor horvátok lakta Felsőberkifaluban született Vas megyében. Szombathelyen szentelték pappá 1935. 6. 16-án. Apátistvánfalvára került káplánnak, ahol haláláig szolgált plébánosként, itt is van eltemetve. 1975-ben címzetes esperes lett. Megtanulta a helyi szlovén nyelvjárást. Szlovén nyelven misézett és tartotta a hittanórákat. A felsőszölnöki szlovén plébánossal, Kühár Jánossal együtt a szlovén…
20. May, 2020

Miki (Nikolaj) Muster

Miki (Nikolaj) Muster (1925, Muraszombat – 2018, Ljubljana) illusztrátor, animátor, szobrász és filmrendező elsősorban képregényfiguráiról ismert Szlovéniában. Zvitorepec, Trdonja és Lakotnik kalandjait 1952 és 1973 között a Slovenski poročevalec közölte. Számos gyermekeknek szóló képeskönyv, reklámfilm, rajzfilmsorozat és karikatúra szerzője. Muster a szlovén képregény úttörője volt, és az egyik legsikeresebb képregény és rajzfilm alkotója. 2015-ben életművéért…
10. February, 2020

Miško Kranjec

Miško Kranjec (1908. szeptember 15., Velika Polana - 1983. június 8., Ljubljana), Mihael Kranjec néven született, később vette fel a Miško nevet. A gimnázium befejezése után szlavisztikát tanult, de abbahagyta (1934), újságíróként dolgozott és írt. A háború után számos fontos kulturális funkciót betöltött. Művei a szocialista realizmusba tartoznak. A 20. század szlovén irodalmának egyik legfontosabb…
3. March, 2020

Nagy Gáspár

Nagy Gáspár 1949. május 4-én Bérbaltaváron született. 1976-80: a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője, 1981-1985: a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett. Költészetében – egyebek mellett – az 1956-os forradalom…
8. April, 2020

Németh Márton

A nemesládonyi születésű Németh Márton kertészmérnök a pécsi szőlészeti kutatás kiemelkedő egyénisége volt. Munkássága nemzetközi hírnevet hozott számára. A Németh által 1952-től kezdve létrehozott borszőlő-fajtagyűjtemény világszinten is az egyik legnagyobb és legértékesebb volt. Elkötelezett híve volt a klónszelekciós szőlőnemesítésnek.
19. May, 2020

Nikolaj Beer

1973-ban diplomázott a Ljubljanai Képzőművészeti Egyetemen. Festőművészi alkotómunkája főleg a tájképfestészetre helyezi a hangsúlyt, amely során a szülőföldjét és a Kükeč falut ábrázolja, míg a figuratív festészetére a falusi marginális emberek ábrázolása jellemző, mint például a Jedci sorozatában. Fiatalkorában halottas kocsikra készített feliratokat és festményein a művészeti kompozíció részeként kézzel íródott muravidéki feljegyzéseket találhatunk.
29. April, 2020

Ostffy Miklós

Ostffy Miklós jelen volt 1669. 6. 27. a büki püspökválasztó zsinaton. Szenczi Fekete István új püspököt fogadta egyházlátogató kőrútján 1669. 8. 29-én Asszonyfán. 1679-ben az üldözött protestáns püspököt Ostffy befogadta asszonyfai várába. A bécsi császári hadak 1680-ban a várat földig lerombolták. Ostffy elmenekült és a Bakonyban bújkált, ahonnan egy amnesztiát ígérő levéllel Pozsonyba csalták és…
30. April, 2020

Pungor Zoltán

Pungor Zoltán tanár, helytörténeti kutató, múzeumalapító. Falusi általános iskolákban, majd Szombathelyen a 405. sz. ipari szakmunkásképzőben tanított történelmet. Rendkívül tevékeny, mindig a közért, elsősorban szülőfalujáért tenni akaró ember. Csempeszkopácson múzeumot alapított, és -nem kis harccal- múzeumának méltó épületet szerzett. Nevéhez fűződik az azóta is sikerrel megrendezett „Középkori falu vására” a csempeszkopácsi templom körül.
18. August, 2020

Skrapits Lajos

Szülőfalujában járt általános iskolába, Szombathelyen volt középiskolás és az ELTÉ-n végzett matematika és fizika szakon. Az általános fizika oktatója volt alma materében 1962-től. Ifjú korában magyar verseket fogalmazott, szerelmes verseket későbbi feleségének, majd 42 évesen kezdett rendszeresen grádistyei horvát nyelvű verseket alkotni és magyar költeményeket horvátra fordítani. Sok éven át volt a budapesti II. kerületi…
18. August, 2020

Štefan Kovač – Marko

Stefan Kovač 1910. augusztus 28-án született Nedelicában. A II. világháború előtt a Szlovén Kommunista Párt vezetője volt Muravidéken. Muravidék 1941 áprilisában történt magyar megszállása után a muravidéki ellenállási mozgalom vezetője lett, amelyet 1941-ben indítottak Muravidéken, és kisebb akciókat hajtottak végre. Kovačnak az ellenálló mozgalomban sokoldalú szerepe volt. Az ellenálló mozgalom vezetése és szervezése mellett propaganda…
18. August, 2020

Szakovics József

Szombathelyen járt gimnáziumba és szemináriumba. 1899. július 2-án szentelték pappá. Alsószölnökön volt plébános 1909-1913 és 1928-1930 között. Itt is van eltemetve. Muravidéki szlovén nyelvjárásban írt cikkeket és szerkesztett könyveket. Alsószölnökön 1910-ben megalapította a Jézus Szíve Társulatot, 1912-ben felújíttatta a templomot és a plébániaházat, 1928-ban pedig a harangtornyot.
18. August, 2020

Széll József

Bucsuból származik a Széll család. Széll József Győrben szerzett jogász diplomát (1820). Vasvármegye alispánja (1842-1848), később (1867-1871) főispáni helytartója. Országgyűlési képviselő volt 1848-ban, majd 1865 és 1868 között. Széll József szombathelyi főispán helytartó fia volt Széll Kálmán miniszterelnök (1843-1915), unokája Széll József belügyminiszter (1880-1956).
Magyar
Skip to content