Személyiségek


Nagy Gáspár

költő, prózaíró, szerkesztő

Nagy Gáspár 1949. május 4-én Bérbaltaváron született. 1976-80: a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője, 1981-1985: a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett. Költészetében – egyebek mellett – az 1956-os forradalom megéneklése töltött be fontos szerepet. Díjai: Kossuth-díj, József Attila-díj. Budapesten hunyt el 2007. január 3-án. A felvételt György Katalin készítette a 90-es évek második felében. További részletek: nagygaspar.hu

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Bérbaltavár
A település más megnevezése
Baltavar, Baltavár, Baltawár, Kisbér, Kis Bér, KissBér, Kissbér, Kiss Bér, Kis-Beér, Kis-Bér, Hegyhátkisbér. DOROG
Születési hely és idő
Bérbaltavár, 1949.05.04.
Elhalálozás helye és ideje
Budapest, 2007.01.03.
Életrajz
Nagy Gáspár 1949. május 4-én Bérbaltaváron született. A pannonhalmi bencés gimnáziumi érettségi után a szombathelyi tanárképző főiskola népművelés és könyvtár szakán végzett. 1976-80: a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője, 1981-1985: a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett. Költészetében – egyebek mellett – az 1956-os forradalom megéneklése töltött be fontos szerepet.
Az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című verse Nagy Imre jelöletlen sírjára utal. Az Új Forrás 1984. októberi számát, amelyben megjelent, bezúzatták, neki pedig le kellett mondania írószövetségi tisztségéről. A Fiú naplójából a Tiszatáj 1986. júniusi számában látott napvilágot, ami miatt a lapszámot bezúzatták, a szerkesztőket leváltották. Díjai: Kossuth-díj, József Attila-díj. Budapesten hunyt el 2007. január 3-án.
A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat a Nagy Gáspár Alapítvány kezdeményezésére ez az alapítvány, valamint Budakeszi Város Önkormányzata, a Hitel folyóirat, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, valamint Vasvár Város Önkormányzata 2014-ben alapította munkássága szellemiségéhez kapcsolódó, magas irodalmi, művészeti tevékenység elismerésére.
Alkotások
Verseskötetek:
Koronatűz (1975)
Halántékdob (1978)
Földi pörök (1982)
Áron mondja (Gyermekversek Orosz István rajzaival) (1986)
Kibiztosított beszéd (1987)
Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek) (1989)
Mosolyelágazás (1993)
Fölös ébrenlétem (1994)
Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé) (1995)
Tudom, nagy nyári délután lesz (1998)
Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998) (1999)
Hullámzó vizeken kereszt (Versciklus König Róbert linómetszeteivel, magyar-német nyelvű, ford.: Kárpáti Pál) (2000)
Húsz év a kétezerből (2000)
Amíg fölragyog a jászol (Versek Keresztes Dóra illusztrációival) (2001)
…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára) (2002)
Ezredváltó, sűrű évek (2003)
1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival) (2006)
Prózakötetek:
Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ) (1995)
Kanizsa-vár (vissza) (1999)
Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések) (2004)
Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk) (2005)
Irodalom
Görömbei András: Nagy Gáspár. Monográfia.
Pozsony, Kalligram Kiadó, 2004.
Nagy Gáspár - Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek...
Interjú, versek, fotók.
Budapest, Magyar Napló, 2008.
Tanulmányok Nagy Gáspárról.
Egyetemi jegyzet. Szerkesztette: Görömbei András.
Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója, 2008.
In Memoriam Nagy Gáspár borító
"A vers mégis maga a remény"
In Memoriam Nagy Gáspár
A Nyíregyházi Főiskolán 2007. május 3-án rendezett konferencia előadásai.
Szerkesztette: János István
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008.
Görömbei András: Nagy Gáspár
Monográfia.
Budapest, Nap Kiadó, 2009.
Weboldal
http://www.nagygaspar.hu/honlap/ (Letöltés ideje: 2019.12.17.)
Fájlnév
SM_006_E_0001.jpg
Felbontás
300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott.
A dokumentálás dátuma
2019-12-17
Dokumentáló
dr. Horváth Sándor

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content