Tárgy


Lepedővég darabja Őrimagyarósdról

lepedővég

19. század

A lepedőszéleket általában a lepedő egyik végéhez varrták. Felvarrásuknál néha a lepedőre is hímeztek egy keskeny sávot, vagy csipkeszalagot iktattak közbe. A lepedőszélek szőttes vagy hímzés csíkok. Széleiket csipke vagy bojt szegélyezte. A hímzés elterjedésével a 18. századtól váltak általánossá. Hímzőközpontok alakultak ki. A Dunántúlon vasi, rábaközi, sárközi, somogyi, csallóközi mintákat különböztetünk meg. Az őrimagyarósdi lepedőszél vastag kendervászonra készült paraszthímzés.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Anyagok és technikák
kendervászon
Település szócikk
Őrimagyarósd
A település más megnevezése
Magyarósd, Magyarosd, Magyaroschd, Mogyorosd
Méretek – leírás
Több részből felvarrt lepedővég egy darabja.
Származási/ keletkezési hely
Őrimagyarósd
Szakszerű leírás
Az őrimagyarósdi lepedőszél vastag kendervászonra készült paraszthímzés.
A szálszámolásos népi hímzések körébe tartozik. Kedvelt kombináció, szál szerinti laposöltések és szálvonásos vagdalások együttese. Vagdalásos-laposöltéses technika. A mintasáv hátterét vagdalásos negatív alap képezi, ebből emelkedik ki pozitívan a laposöltéses minta, esetünkben csillag. A technika fehér fonalas hímzéstípushoz tartozik, de néha -esetünkben is- piros pamutfonallal dolgozták ki egyes részleteit. Az őrimagyarósdi harmonikusan parasztos megoldású lepedőszél. Gérnyi Sándorné hagyatékából került a Néprajzi Múzeumba. Középpontjában takácshímre emlékeztető piros csillagok állnak. Némelyik csillag egy-egy ágát elfelejtették kihímezni. A vagdalásos szakaszok még félig-meddig háttérként, de akár kontúrként is felfoghatók. Megtalálhatók a munkán olyan előöltéses sorok is, melyek fonákja keresztöltést mutat.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Néprajzi Múzeum NM 68.87.1
Irodalom
Vas megye népművészete. Szombathely, 1996
Weboldal
https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_VASM_Sk_1996_Vasmegyenepmuveszete/?pg=167&layout=s (Letöltés ideje: 2019.12.09.)
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-12-09
Dokumentáló
Fél Edit / Nagy Endre

Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás