Szellemi kulturális örökség


Gergely-járás Iváncon

hagyományok és szokások

Ivánc

Koltay Sándor tanító a 20. század elején szorgalmazta a faluban a Gergely-járás szokásának a gyakorlását március 12-én. 1935-ben ezért elismerő oklevelet is kapott. A szokás eredete a középkorra nyúlik vissza, amikor a szegény tanulók a faluban házról-házra járva kéregettek. A 17. század közepétől a szokás az új tanulók iskolába hívogatásával bővült. Az 1860-as évektől általánossá vált, a tanítók szervezték és jártak a gyerekekkel együtt. A szokás alkalmával énekelt “Szent Gergely doktornak, hires tanítónknak az ő napja…” kezdetű éneket a mai napig énekli az Ivánci Népdalkör. Magyarországszerte ismert szokás volt, de főként a Dunántúlon gyakorolták. Szláv eredetű.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Ivánc
A település más megnevezése
Ivanc, Ivancz, Iváncz, Iwancz, Ivántz.
A hagyomány, tudás vagy tevékenység hordozója
iskolások és felnőttek
Szakszerű leírás
A Gergely-járás iskolás gyerekek dramatikus, adománygyűjtő népszokása. Eredete iskolai ünnepség, amelyet IV. Gergely pápa rendelt el 830-ban I. Szent Gergely tiszteletére. Maszkjuk jellemző darabjai voltak a csúcsos papírsüveg és a fakard. A „Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján”, „Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” kezdetű ének általánosan elterjedt volt. A házaknál adományt kaptak (lencse, bab, borsó, kolbász, szalonna, zsír, tojás). A muravidéki Göntérházán Szlovéniában is ismerik a szokást, és a Szentgotthárd környéki Vas megyei szlovének is gyakorolták. Az ének szövegét helyi nyelvjárásban Kossics József 1845 körül megjelent könyvében közölte is.
Irodalom
Penavin Olga: Népi kalendárium. Újvidék, 1988.
Jožef Košič: Zobriszani Szloven i Szlovenka med Mürov i Rábov. Körmend [185], 138-141.
Marija Kozar-Mukič: Otroško prazničo leto v Porabju. Mladi v svetu ljudskega izročila. Maribor, 1992. 17-22.
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest, 1964. 194. Égető Melinda: Gergelyjárási ének és János napi köszöntő a XVIII. századból. Ethnographia 1969/4. 568-572.
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-09-27
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás