Szellemi kulturális örökség


Az Őrség tájmonográfiája Bajánsenyéről

a természetről és a környezetről elsajátított tudás

Őrség

Az Eőrséghnek Leirása ugymint: Annak Természete, Története, Lakosai ezeknek szokásai, nyelvszokása a' mellyeket öszve szedegett Nemes-Népi Zakál György: 1818-dik Esztendőben Senyeházán. A kézirat kiadására csak 1985-ben került sor először, majd 2002-ben másodszor. Földrajzi, történeti és néprajzi adatokat tartalmaz az Őrségi falvakról.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Bajánsenye
A település más megnevezése
Bajánháza, Bajanháza, Bajanhauß, Baján-Háza, Bajanhása, Bájanháza, Bayanhauß, Őrbajánháza, Baján-háza, Baianhaus. Dávidháza, Davidháza, Davidhaza, Dávidháza, David háza, Dáwidhása. Senyeháza, Senyeháza, Sennyeháza, Sanyaháza, Schenyehása, Zsene-háza, Zsenyeháza, Zsennyeháza
A hagyomány, tudás vagy tevékenység hordozója
Nemesnépi Zakál György
Szakszerű leírás
Eredeti történeti forrás. Értékes, ma már nem kutatható adatokat tartalmaz. A felvilágosodás jegyében készült, lokálpatrióta írás. Zakál leírja a tájegység természetföldrajzi jellegzetességeit, lakosságának életmódját, néprajzi és történeti forrás is. A 2002. évi kiadás tájszótárt is tartalmaz.
Fájlnév
SM_003_D_0001.jpg
Felbontás
300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-03-11
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás