Levéltári anyag


Murai Szombath Mezző Városának Országos Összve Írása Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

dokumentum

Vas megye tisztviselői

1828

Papír

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a parasztgazdaságok árutermelésbe való bekapcsolódásának a mértékét stb. is. Az ipari üzemek és a bányák száma, a bennük alkalmazott dolgozók rétegeződése is kimutatható az összeírás adataiból.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Település szócikk
Murska Sobota
A település más megnevezése
Muraszombat
Méretek – leírás
A füzet szélességének mérete kinyitott állapotban.
Terjedelem
28 pagina
Származási/ keletkezési hely
Szombathely
Szakszerű leírás
Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. Az egyes felvételi egységek az adófizetésre kötelezett családok fejei. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági és szőlőművelési bérviszonyokat és munkabéreket, továbbá a parasztbirtokok állatállományát, a parasztgazdaságok árutermelésbe való bekapcsolódásának a mértéke stb. is. Az ipari üzemek és a bányák száma, a bennük alkalmazott dolgozók rétegeződése is kimutatható az összeírás adataiból. (vö. Bottló i. m.)
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV.11.a. Vas megye adószedőjének iratai. Országos összeírások 1828. Nr. 315.
Irodalom
Sziklay János -- Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai, VI. (Vas Vármegye) Budapest 1898.
Bottló Béla: Az 1828. évi összeírás. in: Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai. Budapest 1957. p.242-272.
Tömböly János: Vas vármegye jobbágygazdálkodása az 1828. évi összeírás alapján. Pécs 1939. (48 lapra terjedő értekezés.)
Fájlnév
MNL_VaML_0075_B_0001 - MNL_VaML_0075_B_0016
Felbontás
Oldalak: 300 dpi. Pecsét: 600 dpi.
Felhasználás korlátozása
Korlátozás nélkül
A dokumentálás dátuma
2018-07-19
Dokumentáló
Kóta Péter

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás