Levéltári anyag


A győrvári csata emlékművének felavatása

dokumentum

Kallós foto, Budapest

1932

Fénykép; papír.

A Rákóczi-szabadságharc harmadik legjelentősebb győztes csatája 1706. november 6-7-én Győrvár határában zajlott. A Béri Balogh Ádám és Bezerédy Imre vezette kuruc csapatok legyőzték a Horvátország felől betörő Heister Hannibal altábornagy seregét. 1932-ben ünnepség keretében avatták föl a csata emlékművét. Ennek fő anyagi támogatója gr. Andrássy Géza, br. Andrássy Istvánnak, a csata egyik hősének kései leszármazottja volt. Ő adott megrendelést Rumi Rajki Istvánnak az emlékmű megtervezésére, amit aztán Istók János készített el. Pehm József javaslatára a győrvári kuruc emlék költségeihez 40 pengővel Zala vármegye is hozzájárult.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Település szócikk
Győrvár
Terjedelem
4 fénykép, 2 újságcikk
Származási/ keletkezési hely
Budapes, Győrvár
Szakszerű leírás
A tervezet és az eseményről készült fényképek az Andrássy család levéltárában maradtak fenn. Számos fotó és sajtóhír található a korabeli kiadványokban. Az emlékművet 1981-ben felújították.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 4 (Andrássy család) 543. Nr. 70/1-4. 1932. T 93 - No. 12. HU MNL OL P 0004 0543 0070 1 – 4.
Irodalom
Emlékkönyv a győrvári csata 250. évfordulójára, 1706. november 6-7. Szerk. SOMLÓSY Sándor. Szombathely, 1957. 53 p.
SZAKÁLY Ferenc: Győrvár múltja és jelene. A gyűrűvártól György várán át Győrvárig. Győrvár, 2007. – 303 p.
Zalamegyei Ujság, 1932. 155., 162., 179. szám)
MNL OL K 428. a. MTI kőnyomatosok. Napi Hírek, 1932. július 30. 14. kiadás
Weboldal
https://www.kozterkep.hu/22619/A_gyorvari_csata_emlekmuve_Gyorvar_1981.html
Fájlnév
MNL_VaML_0047_B_0011 - MNL_VaML_0047_B_0020
Felbontás
72 dpi, 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozás nélkül
A dokumentálás dátuma
2018-10-29
Dokumentáló
Kóta Péter

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás