Épített örökség


Na Plesi régészeti lelőhely

régészeti örökség

Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.

őskor – kőrézkor, korai bronzkor, korai és érett középkor, újkor

A muraszombati Plese parlagon több korszakhoz köthető régészeti lelőhelyet tártak fel. Kőrézkori település maradványait, valamint kisebb mértékben bronzkori, korai és érett középkori települések maradványait találtak. A legnagyobb meglepetést viszont az a korai középkori (8-10. sz.) temető feltárása okozta, amelyben egy újfajta szláv temetkezési rítusra derült fény, a halomsíros temetkezésre. A leletek közt különösen érdekeseknek bizonyultak a női ékszerek (nyakékek és fülbevalók), a férfiaknál pedig kések és övcsatok.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Murska Sobota
A település más megnevezése
Muraszombat, Sobota
Egység azonosítószáma
EŠD 21030
Helyszín
Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.
Az ingatlan kulturális örökségi egység történetével összefüggő személyek vagy szervezetek
Pomurski muzej Murska Sobota
Az egység védelmi státusza
Enota je zavedena kot spomenik pri ZVKDS.
Illetékesség
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Maribor
Szakszerű leírás
Na ledini Plese v Murski Soboti je bilo odkrito veččasovno arheološko najdišče. Odkriti so bili naselbinski ostanki iz bakrene dobe in manjši meri bronaste dobe ter naselbinski ostanki iz visokega in novega veka.
Največje presenečenje pa je bila najdba grobišča iz zgodnjega srednjega veka (8. – 10. stoletje) na katerem je bil najden tudi do zdaj pri nas nov način pokopa v gomili. Med najdbami izstopa ženski nakit (ogrlice in uhani), pri moških pa noži in pasne spone.
Irodalom
Sankovič, S., 2018. Za vedno na Plesah – prvi Slovani v Soboti. Murska Sobota: Pomurski muzej.
Fájlnév
PMMS_075_C_0001.jpg; PMMS_075_C_0002.jpg; PMMS_075_C_0003.jpg; PMMS_075_C_0004.jpg; PMMS_075_C_0005.jpg; PMMS_075_C_0006.jpg
Felbontás
300 x 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
A dokumentálás dátuma
2020-04-21
Dokumentáló
Samo Sankovič

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content