Épített örökség


Evangélikus templom Nemescsón

szakrális építészeti örökség

Nemescsó, Péterffy Sándor u. 33.

1784

Az 1681-es soproni országgyűlés döntése értelmében a protestánsok megyénként két-két helyen folytathattak vallásgyakorlatot, építhettek templomot, iskolát. Ezek voltak az artikuláris helyek: Vas vármegyében Nemescsó, Nemesdömölk. Nemescsó vonzáskörzetéhez a határszéli magyarságon túl német, szlovén falvak is tartoztak. A falunak két fa oratóriuma volt, melyek helyett 1776-ban egy nagyobb alapterületűt építettek. A mai kőtemplom már a türelmi rendelet után, 1784-ben készült el. A régi templom mennyezetét és fedését megtartva falait szilárd anyagúra cserélték. Tornya mai formáját 1879-ben kapta. A templom kórusát nyolc tölgyfa oszlop tartja. Szószékoltára 1713-ból, orgonája 1789-ből való.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Nemescsó
A település más megnevezése
Nemes Csoo, Nemes Csóo, Nemes Csóó, Nemes Csó, Némes Csó, Nemesch-Cschó, Nemes Cso, Nemes-Csó, Nes Csó, Csó, Csov, Cschó, Csobing, Tschobing
Fő építőanyag
tégla, kő
Egység azonosítószáma
9227
Helyszín
Nemescsó, Péterffy Sándor u. 33.
Az egység védelmi státusza
Műemléki védettség
Illetékesség
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály (Műemléki Nyilvántartás) Magyarországi Evangélikus Egyház
Szakszerű leírás
Artikuláris evangélikus templom. A megye nyugati sávjának protestáns híveit szolgálta. A mai Burgenland területétől a Mura vidékéig jártak ide Isten tiszteletre. Három nyelven hirdették az igét. Két protestáns imaház volt, melyek helyett 1776-ban egy nagyobbat építettek, de még mindig fa falakkal .A mai kőtemplom 1784-ben a falak cseréjével készült el
Klasszicizáló későbarokk magtárforma. Tornya későbbi, eklektikus. 1879-ben készült.
Egyhajós, téglalap alaprajzú templom. Tornya a főhomlokzaton van, nyugati torony. Bejárata szegmensíves, tört timpanonos keretezéssel. A főhomlokzat alsó része dór pilaszterekkel tagolt, melyeket erőteljes főpárkány fog össze. A párkány fölött a templomhajónak kváderos oromfala van két kör alakú padlásablakkal. A tornyon a padlás szintjén kisebb, a harangok szintjén magasabb, félkörzáródású ablakok vannak. A két felső szintet osztópárkány választja el. A felső részt korinthoszi, a középrészt ion pilaszterek keretezik. Az oldalhomlokzatok a karzatnak megfelelően két ablaksorosak, höbörcsös vakolatúak, falsávokkal osztottak, három tengelyesek. Az ablakok kő keretesek, alul egyenes, a karzatnál íves záródásúak. A déli fal közepén kőkeretes, szegmensíves kapu van. A toronyalja csehsüvegboltozatos, az egyterű belsőt fa mennyezet fedi. U alakú karzatát nyolc faoszlop tartja. A kelti oldalon nincs karzat. Itt áll a korábbi templomból származó 1713-ban készült szószékoltár. Oltárképe Jézust a keresztfán ábrázolja, ismeretlen festő műve. A templom orgonája 1789-ből való.
Irodalom
Kemény Lajos – Gyimesy Károly: Evangélikus templomok. Budapest 1944.
Veletek vagyok. 410 éves a Vasi Evangélikus Egyházmegye. Kőszeg, 2013.
Weboldal
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_101/?query=SZO%3D(nemescs%C3%B3)&pg=397&layout=s (letöltés ideje: 2020.01.30.) https://nemescso.lutheran.hu/ (letöltés ideje: 2020.01.30.) https://www.muemlekem.hu/ (letöltés ideje: 2020.01.30.)
Fájlnév
SM_082_C_0003.jpg; SM_082_C_0004.jpg; SM_082_C_0005.jpg; SM_082_C_0006.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2020-01-30
Dokumentáló
Nagy Endre

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content