Épített örökség


Evangélikus templom Lócson

szakrális építészeti örökség

Lócs, Arany János u.

1937

A lócsi evangélikus templom 1937-ben épült. 1999-ben renoválták.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Lócs
A település más megnevezése
Louch, Loch, Looch, Losing, Loča
Fő építőanyag
kő, tégla
Egység azonosítószáma
00929
Helyszín
Lócs, Arany János u.
Az egység védelmi státusza
helyi védelem
Szakszerű leírás
Az új hit, a reformáció lutheri ága már korán, a 16. században tért hódított Lócson. A középkori eredetű templom a protestánsoké lett. A 16–17. században az itteni anyagyülekezet filiája volt Hetye (ma Makkoshetye, Újkér része) és Berény (ma Iklanberény). Ezt követően, 1681-től Lócs a nemeskéri artikuláris egyházközséghez tartozott. Később, II. József 1781. évi türelmi rendelete után a büki egyházközség fiókegyháza lett. A templomot 1937-ben építtette az akkor mindössze 76 főt számláló lócsi evangélikus gyülekezet. Az épületet november 21-én szentelte fel Kapi Béla (1879–1957), a dunántúli evangélikus egyházkerület szuperintendense (püspöke). Oltárképe a büki templomból került ide. Miután 1998-ban egy vihar megbontotta a tetőszerkezetet, elkerülhetetlenné vált az istenháza régóta esedékes felújítása. A kis templomot 1999-ben renoválták. A megújult épületet augusztus 21-én szentelték fel.
Irodalom
Payr Sándor: A dunántúli evangelikus egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1924. 107–108.
Harangszó. Országos Evangélikus Néplap. 1937. 28. évfolyam, 49. szám, december 5. 392.
Evanélikus Élet. 1999. 64. évfolyam, 39. szám, szeptember 26. 3.
A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. vezetője: Keveházi László. 2. kötet. Győr, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 2011. 515–516, 593, 595–596.
Weboldal
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Harangszo_1937/?query=l%C3%B3csi%20evang%C3%A9likus%20templom&pg=393&layout=s (Letöltés ideje: 2019. 01. 28.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusElet_1999/?query=l%C3%B3csi%20evang%C3%A9likus%20templom&pg=236&layout=s (Letöltés ideje: 2019. 01. 28.) https://www.muemlekem.hu/muemlek/show/13215 (Letöltés ideje: 2019. 01. 28.) https://medit.lutheran.hu/files/a_reformaciotol_napjainkig_2.pdf (Letöltés ideje: 2019. 01. 29.)
Fájlnév
SM_127_C_0004; SM_127_C_0005
Felbontás
300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-02-02
Dokumentáló
dr. Kelemen István

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content