Épített örökség


Evangélikus imaház Nemesládonyban

szakrális építészeti örökség

Nemesládony, Kossuth L. u. 16–18.

1872

Az evangélikus imaház eredetileg iskolának épült, melynek homlokzata elé tornyot is emeltek.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Nemesládony
A település más megnevezése
Ládony
Fő építőanyag
tégla
Helyszín
Nemesládony, Kossuth L. u. 16–18.
Szakszerű leírás
Nemesládony nemes község lakói a 16. század végére áttértek az evangélikus hitre. Ők használták a középkorban épített templomot és saját lelkészük is volt. Filiaként a nemesládonyi anyagyülekezethez tartozott Pórládony, Tompaháza, Berekalja (e 3 falu ma együtt Tompaládony) és Mesterháza. A templom 1717-ig maradt az evangélikusok birtokában. Ekkor katonai karhatalommal vették el tőlük, és adták át a katolikusoknak. A hívek ettől kezdve Nemeskérre jártak át istentiszteletre. Később, II. József 1781. évi türelmi rendelete után a nemesládonyi gyülekezet a nagygeresdi anyagyülekezethez csatlakozott (1783).
1863-ban Boda Pál, nemesládonyi lakos a helyi gyülekezetre hagyta lakóházát és birtokát. Példáját fivére, Boda József is követte, aki földjét szintén a gyülekezetnek ajándékozta. 1864-ben az üres családi házban megnyílt az iskola. 1872-ben a gyülekezet önerőből új iskolát építtetett. Az épület elé tornyot emeltettek. 1879-ben harangot önttettek a soproni Seltenhofer Frigyesnél. Az iskola államosítása (1948) után az épületben imatermet rendeztek be.
A torony alatt két emléktábla található. Az egyik a reformáció 400 éves évfordulójának állít mementót. Felirata:
»1517–1917
Isten dicsöségére, egyházunk hőseinek emlékére
a jövendő nemzedékek tanulságára.
A reformáció négyszázados emlékére a világ-
háboru negyedik esztendejében állitotta ez emléket
a nemesládonyi evang. nőegylet.
Nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát, mert
Istennek hatalma az minden hivőnek üdvösségére.
Rom. lev. I. 16.«
A másik tábla az iskolaalapítóról emlékezik meg, felirata így szól:
»A népnevelésnek emelték
Boda Pálnak
a népnevelés buzgó barátjának
kegyes hagyományából s közáldozatokból
a jóttevö emlékét és a tudományt
tisztelö evang. hivek 1872 évben«
Irodalom
Farkas Mihály: A nagy-geresdi ágost. hitv. evang. gyülekezet története. Sopron, Litfass Károly Könyvnyomdája, 1885. 6–8, 12–17, 55–57.
Payr Sándor: A dunántúli evangelikus egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1924. 103–104.
Baranyai Marianna: Nemesládony múltja és jelene a középkortól napjainking. Nemesládony, szerzői kiadás, 2010. 52–57.
A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. vezetője: Keveházi László. 2. kötet. Győr, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 2011. 511, 668–669.
Weboldal
https://medit.lutheran.hu/files/a_reformaciotol_napjainkig_2.pdf (Letöltés ideje: 2019. 01. 29.)
Fájlnév
SM_085_C_0003.jpg; SM_085_C_0004.jpg; SM_085_C_0005.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-02-02
Dokumentáló
dr. Kelemen István

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Skip to content