Tárgy


Faragott mángorló Kisrákosról

mángorló

19. század

A mángorló a vászonholmik vasalásának az eszköze. A mángorlás félnedves állapotban történt. A simítandó vásznat a mángorló rúdjára csavarták, a mángorlódeszkával görgetve simították. A mángorlófák lapját ékrovásos, karcolt vagy spanyolozott technikával díszítették. A mértanias elemek mellett növényi ornamentikával, figurális jelenetekkel, szakrális szimbólumokkal találkozunk. A kisrákosi mángorló bükkfából faragott, ékrovásos díszítésű.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Anyagok és technikák
bükkfa, ékrovásos, faragott
Település szócikk
Kisrákos
A település más megnevezése
Felsőrákos, KisRakos, KisRákos, KűlsőRákos, KleinRakisch, VineisnyiRakis, Kiss-Rákos, Rákosch, Kisch-Rákoscth, VineisnyRákis, KissRákos, Kis-Rákos, Rákos, KülsőRákos, Kis-Rákos, Külső-Rákos, Klein=Rakisch. IKLÓD Iklód, Iklod
A tárgy méretei (H/SZ/M)
61 cm / 14 cm / 2,5 cm
Származási/ keletkezési hely
Kisrákos
Szakszerű leírás
A kisrákosi mángorló bükkfából faragott. Lapja enyhén trapéz alakú, átmetszete domborodó.
Válla egyenes, nyele rövid, nagy átfúrt korongban végződik. A korongon négyágú bevágott rozetta van. Nyele díszítetlen, lapja teljes egészében faragott.
A lapot rozmaring-mintára emlékeztető -de szár nélküli- „V” alakú, körbefutó véset keretezi.
A mángorló osztatlan díszű, de motívumainak elhelyezése ellenpontos, a lapot kétfelé, fent és lent részre osztja.
Központi motívuma két egymással szemben elhelyezett szív és a belőlük kinövő, velük összeköttetésben lévő elemek: gránátalma, rozetta, ill. agancsra emlékeztető, gyertyában végződő ívek.
Archaikus típusú mángorló. Az 1800-as évek elején készülhetett. Készítője a stílusjegyek alapján feltételezhetően Szép Ferenc vagy Janzsó György lehetett.
Szép és Janzsó három alkalommal is azonos időben raboskodtak a szombathelyi és a kismartoni börtönben. Mintakincsük megoldásaik szinte teljesen azonosak. A dunántúli pásztorművészet korai korszakának jeles képviselői. Ismert legkorábbi munkáik 1807-ből és 1808-ból valók.
A kisrákosi mángorló nagymértékben hasonlít Szép Ferenc 1808-ban készült őriszentpéteri, vagy Janzsó György 1816-os vasboldogasszonyi mángorlójához.
A kisrákosi mángorló 1949-ben özv. Bita Dezsőnétől került a múzeumba.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Savaria Múzeum SM 59.49.1
Irodalom
Vas megye népművészete. Szombathely, 1996.
Kismartonban/Sopronban kíszült. Katalógus, Új sorozat 35. Eisenstadt 1991.
A Göcseji Múzeum jubileumi
Weboldal
https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1547.html (Letöltés ideje: 2019.12.06.) http://vmek.oszk.hu/08000/08048/08048.pdf (Letöltés ideje: 2019.12.06.) https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_VASM_Sk_1996_Vasmegyenepmuveszete/?pg=0&layout=s (Letöltés ideje: 2019.12.06.)
Fájlnév
SM_060_A_0001.jpg; SM_060_A_0002.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-12-06
Dokumentáló
Nagy Endre

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content