Személyiségek


Széll József

jogász

Bucsuból származik a Széll család. Széll József Győrben szerzett jogász diplomát (1820). Vasvármegye alispánja (1842-1848), később (1867-1871) főispáni helytartója. Országgyűlési képviselő volt 1848-ban, majd 1865 és 1868 között. Széll József szombathelyi főispán helytartó fia volt Széll Kálmán miniszterelnök (1843-1915), unokája Széll József belügyminiszter (1880-1956).

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Bucsu
A település más megnevezése
Butsching, Bucsa, Bucschu, Butsu, Búcsú, Bucsina.
Születési hely és idő
Bucsu, 1801.05.11.
Elhalálozás helye és ideje
Szombathely, 1871.04.06.
Életrajz
Széll József Bucsuban született 1801. május 11-én. 1820-ban a Győri Királyi Jogakadémián diplomázott. 1842-től 1848-ig Vas vármegye alispánja lett. 1844-ben országgyűlési követté választották. 1848-ban Vasmegyei kormánybiztosa ezért 1850-ben hadbíróság elé idézték. 1860-ban újra alispán lett. 1865-1868 között országgyűlési képviselő. 1867-től 1871-ig Vas vármegye főispáni helytartójának nevezték ki.
1871. április 6.-án szívbaj okozta szélhüdés következtében Szombathelyen hunyt el.
Alkotások
Vasvármegye alispánja (1842-1848), később (1867-1871) főispáni helytartója. Országgyűlési képviselő volt 1848-ban, majd 1865 és 1868 között.
Irodalom
Széll Tamás: Tallózás Bucsu múltjában. Vasi Szemle LVI (6) 719-736 (2002),719-737.
Weboldal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ll_J%C3%B3zsef_(f%C5%91isp%C3%A1ni_helytart%C3%B3) (Letöltve: 2019. 09. 06.)
Fájlnév
SM_014_E_0001.jpg
Felbontás
300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-09-06
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás