Szellemi kulturális örökség


Színjátszás Rábagyarmaton

előadások és bemutatók

Rábagyarmat

Az első színdarabot 1920. szeptember 26-én játszották a faluban a tűzoltók zászlószentelési ünnepségén. Az 1930-as évektől két fiatal tanító – Musits Jenő és Nagy Ernő – voltak a műkedvelő előadások szervezői a helyi káplánokkal együtt. 1940-1945 között a Levente Egyesület (fiúk katonai előképzője) és a KALOT (katolikus falusi fiúk egyesülete) szervezte az előadásokat. 1945 és 1948 között a Rábagyarmati Műkedvelők adtak elő. 1954-ben érkezett a faluba Ács László tanító. 1955. február 20-án adta elő rendezésében az első darabot az új színjátszó csoport, amelyet 2010-ig vezetett. Ekkor fia, Ács Miklós vette át a vezetést.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Rábagyarmat
A település más megnevezése
Gyarmat, Gyarmath, Ruprecht
A hagyomány, tudás vagy tevékenység hordozója
műkedvelő színjátszók
Szakszerű leírás
Az első színdarabot 1920. szeptember 26-én játszották a faluban a tűzoltók zászlószentelési ünnepségén. Ez első nyomtatott híradás 1927. január 23-án a Rábavidék c. újságban jelent meg a rábagyarmati színjátszásról. Az előadások a kocsmában vagy a kocsma udvarán voltak. Ezután rendszeresen adtak elő népszínműveket a faluban. Az 1920-as években a Körmenden élő Csite Károly tisztviselő színműveit játszották. Az 1930-as évektől két fiatal tanító – Musits Jenő és Nagy Ernő – voltak a műkedvelő előadások szervezői a helyi káplánokkal együtt. 1940-1945 között a Levente Egyesület (fiúk katonai előképzője) és a KALOT (katolikus falusi fiúk egyesülete) szervezte az előadásokat. 1945 és 1948 között látványos, dalos vígjátékok voltak a kedveltek, amelyeket a Rábagyarmati Műkedvelők adtak elő. 1954-ben érkezett a faluba Ács László tanító. 1955. február 20-án adta elő rendezésében az első darabot az új színjátszó csoport, amelyet 2010-ig vezetett. Ekkor fia, Ács Miklós vette át a vezetést.
Irodalom
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 1. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1987. Szombathely, 1987. 2. sz. 72-80.
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 2. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1988. Szombathely, 1988. 1. sz. 53-63.
Weboldal
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/rejto-jelenetek-rabagyarmati-szinjatszok-eloadasaban-2261157/ (Letöltés ideje: 2019. 03. 31.)
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-03-31
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content