Levéltári anyag


Vát község pecsétnyomója (typarium)

dokumentum

1871 – 1872 körül

Sárgaréz; pozitív vésetű (viaszpecsét számára. A kép digitálisan tükrözve!)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Település szócikk
Vát
A település más megnevezése
Váth
Terjedelem
1 db.
Származási/ keletkezési hely
Vas megye
Szakszerű leírás
A községi törvény előírása szerint a községi iratokat a település és esetenként a járás, valamint a vármegye nevét feltüntető köriratos, pozitív vésetű typariumokkal lehetett hitelesíteni. Kötelező tipizálás nem volt, de pl. a Körmendi Főszolgabírói Hivatal 1882-ben a járásához tartozó valamennyi község számára egységes „… KÖZSÉG VAS VÁRMEGYE 1882” köriratos pozitív vésetű bélyegzőket készíttetett. A községi törzskönyvezés (1907) után a címerhasználat lehetőségével élni nem kívánó települések a rendelet hatálybalépését követően csak az egységes szerkezetű VAS VÁRMEGYE … KÖZSÉG *1907* köriratos, pozitív vésetű pecsétnyomót használhatták.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Községi pecsétnyomók gyűjteménye XV. p. Nr. 474. HU_MNL_VaML_XV_p_Nr._474_Vát
Irodalom
FEISZT György: A községi pecséthasználat elterjedése Vas megyében a XVIII-XIX. században. in: A Dunántúl településtörténete VII. (Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém [1990] 447-450.
Fájlnév
MNL_VaML_0122_D_0013
Felbontás
600 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozás nélkül
A dokumentálás dátuma
2019-07-31
Dokumentáló
Kóta Péter

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás