Levéltári anyag


Nemesládony (Curialis possessio Nemes-Ladon) adóösszeírása (Nádasdy-féle összeírás) 1752-ből

dokumentum

gr. Nádasdy Boldizsár, gr. Szunyogh János, Hőgyészi András, Raiter András

1752

papír

Nemesládony a 15. század folyamán nemesi (kuriális) községgé vált. Az egytelkes nemesek elbocsátották jobbágyaikat. A falu lakói nemesemberek voltak, így mentesültek az állami adófizetés alól. Ugyanakkor néhány nem nemesi jogállású személy is élt a községben, akik állami adófizetésre kötelezettek voltak, így összeírták őket. Köztük 2 takácsot (textor), 2 csizmadiát (cothurnarius), 1 disznópásztort/kanászt (subulcus), 1 gulyást (armentarius), 1 elbocsátott katonát (miles exauctoratus), 1 sütőnőt (pistrix) és 1 szeszfőző (ustor cremati) zsidót. Feltüntették a szántóföldek és rétek nagyságát, valamint összeírták állataik számát. Feljegyezték az egyes iparosok, kereskedők éves hasznát is.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Település szócikk
Nemesládony
A település más megnevezése
Ládony
Méretek – leírás
A szélesség kinyitott állapotban értendő.
Terjedelem
5 pagina
Származási/ keletkezési hely
Sopron
Szakszerű leírás
Nemesládony a 15. század folyamán nemesi (kuriális) községgé vált. Az egytelkes nemesek ugyanis – a Mátyás király által bevezetett új adórendszer („füstpénz”) hatására – elbocsátották jobbágyaikat, és földjeiket adómentes nemesi földeknek nyilvánították. 1597-ben Sopron vármegye területén 38 ilyen jobbágytalan nemesi községet tartottak nyilván. A falu lakói nemesemberek voltak, így mentesültek az állami adófizetés alól. Ugyanakkor néhány nem nemesi jogállású személy is élt a községben, akik állami adófizetésre kötelezettek voltak, így összeírták őket. Jelen összeírás tehát nem tartalmazza Nemeskér összes családfőjét, hanem csak azokat, akik állami adófizetéssel tartoztak, összesen 18 főt. Köztük 2 takácsot (textor), 2 csizmadiát (cothurnarius), 1 disznópásztort/kanászt (subulcus), 1 gulyást (armentarius), 1 elbocsátott katonát (miles exauctoratus), 1 sütőnőt (pistrix) és 1 szeszfőző (ustor cremati) zsidót. Feltüntették az egyes személyek birtokában lévő szántóföldek és rétek nagyságát is, valamint összeírták állataik (ökör, ló, tehén, sertés, méh) számát. Feljegyezték az egyes iparosok, kereskedők éves hasznát is. A táblázatos rész után rövid feljegyzés következik a községről.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL) IV.A.14.a. Sopron vármegye adószedőjének iratai.
Irodalom
Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 205.
Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története. In: Csatkai Endre (és mások): Sopron és környéke műemlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1956. 61.
Fájlnév
SM_085_B_0006.jpg; SM_085_B_0007.jpg; SM_085_B_0008.jpg; SM_085_B_0009.jpg; SM_085_B_0010.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott. Jogtulajdonos: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL)
A dokumentálás dátuma
2019-01-26
Dokumentáló
dr. Kelemen István

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás