Levéltári anyag


A nagynardai plébánia haszonvételeinek leltára

dokumentum

Hazatius János alszolgabíró, Rátt Lőrinc megyei esküdt

1747. 03. 27.

Papír

Nem tudjuk milyen alkalomból készült a nagynardai egyház és fíliáinak: Fölső- és Alsócsatárnak földjeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, haszonvételekről fölvett leltár. Valószínűleg a vitatott úrbéri terhek tárgyában kellett egyezségre jutniuk a falvak lakosainak a plébánossal. A leltár konkrét személyeket is megemlít, akik a falut képviselték a földesúrral szemben, illetve (zsellér) jogállásuknál fogva külön feltételekkel teljesítették szolgálatukat.

Információ a digitalizálás tárgyáról


Település szócikk
Narda
A település más megnevezése
Nagynarda
Méretek – leírás
A dokumentum oldalainak méretei
Terjedelem
1 lap (elő- és hátlap palliummal)
Származási/ keletkezési hely
Nagynarda
Szakszerű leírás
A megyei levéltár ugyanezen állagában található még néhány nardai vonatkozású hagyatéki leltár a 18. századból, amelyek részletesen felsorolják az örökhagyók ingóságait is. Kitűnő források ezek az egykorú falusi tárgyi kultúra megismeréséhez.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV. 1. f. Hagyatéki iratok fasc. I. Nr. 38a.
Irodalom
HORVÁTH Sándor: Narda. Budapest, [2002]. 205 p. (Száz magyar falu könyvesháza)
Fájlnév
MNL_VaML_0080_B_0030 - MNL_VaML_0080_B_0032
Felbontás
72 dpi, 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozás nélkül
A dokumentálás dátuma
2018-10-29
Dokumentáló
Kóta Péter

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás