Tárgy


A nemesládonyi római katolikus templom főoltárképének vázlata 1854-ből

vázlat

sr. Ferenc Storno (1821–1907)

1854

Id. Storno Ferenc a templom védőszentjének, Szent Miklós (270 - 343) myrai püspöknek az alakját tervezte 1858-ban a főoltárképre. A főpap gótikus keretelésű ajtónyíláson, egy lépcsőfokról lelépve tűnik elénk palástban, fején püspöksüveggel. Jobbjában könyvet fog, melyen attribútuma, a három aranygolyó helyezkedik el. Az arany a szent legendájára utal: Miklós titokban megajándékozott pénzzel egy apát, hogy az három leányát férjhez tudja adni. Ezzel megakadályozta, hogy a lányok utcalányok legyenek. A püspök alakja alatt német és latin felirat olvasható: Sankt Nikolaus ora pro nobis. Ennek jelentése: Szent Miklós, könyörögj értünk!

Információ a digitalizálás tárgyáról


Anyagok és technikák
karton, toll, akvarell
Település szócikk
Nemesládony
A település más megnevezése
Ládony
Származási/ keletkezési hely
Sopron
Szakszerű leírás
Id. Storno Ferenc a templom védőszentjének,a 270–343 között élt Szent Miklós myrai püspöknek az alakját tervezte a főoltárképre. A főpap gótikus keretelésű ajtónyíláson, egy lépcsőfokról lelépve tűnik elénk palástban, fején püspöksüveggel (mitra). Jobbjában könyvet fog, melyen attribútuma, a három aranygolyó helyezkedik el. Az arany a hitvalló szent legendájára utal: Miklós titokban megajándékozott pénzzel egy apát, hogy az három leányát férjhez tudja adni. Ezzel megakadályozta, hogy a lányok utcalányként éljenek. A püspök alakja alatt kevert német és latin felirat olvasható: Sankt Nikolaus ora pro nobis. Ennek jelentése: Szent Miklós, könyörögj értünk! A ma is meglévő főoltárképet 1858-ban festette meg Storno.
Az tárgyat őrző intézmény vagy magánszemély neve és a tárgy azonosítószáma
Soproni Múzeum S.84.68.1
Irodalom
Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei. III. sorozat. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1937. 183–184.
B. Benkhard Lilla – Fülöp András: A nemesládonyi római katolikus templom műemléki kutatása. In: Magyar Műemlékvédelem. A Műemlékvédelmi Tudományos Intézet közleményei XIII. Szerk.: Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 78.
Fájlnév
SM_085_A_0005.jpg; SM_085_A_0006.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-01-06
Dokumentáló
dr. Kelemen István

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content