Személyiségek


Doncsecz Károly

fazekas

Orfaluban született, Magyarszombatfán tanulta a fazekasmesterséget. Zalaegerszegen, Sümegen és Szentgotthárdon inaskodott. 1940-től élt és dolgozott Kétvölgyön (a Permise falurészen). Az 1970-es évektől ő volt az egyetlen magyarországi szlovén fazekas. Munkáiból Magyarországon és Szlovéniában is többször rendeztek kiállítást. 1984-ben munkásságáért megkapta a „Népművészet Mestere” címet. Ezzel a magyarországi szlovének részéről elsőként felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére is.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Kétvölgy/Verica - Ritkarovci
A település más megnevezése
Permise, Ritkaháza, Vashegyalja, Ritkaróc, Ritkárocz, Ritkarócz, Ritkarovczi, Ritkarocz, Rittkarovczy, Rittkárocz
Születési hely és idő
Orfalu, 1918. 05. 30.
Elhalálozás helye és ideje
Körmend, 2002. 11. 12.
Életrajz
Doncsecz Károly 1918. 5. 30-án született Orfaluban. Apátistvánfalván Kürnjek Károly fazekasnál, Magyarszombatfán Zsohár Jánosnál, Zalaegerszegen Németh Lajosnál, Sümegen Adorján Jánosnál volt inas. 1939-ben a szentgotthárdi Kerécz Jánosnál dolgozott. Ebben az évben nősült meg, költözött Permisére és nyitott fazekasműhelyt. 1942-1944 között a fronton volt. Hazatérve folytatta a fazekasmesterséget. 1984-ben a Népművészet Mestere lett. Körmenden halt meg 2002. 11. 12-én.
Alkotások
Jellegzetes kerámiaedényeit a szentgotthárdi Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi és Helytörténeti Gyűjtemény őrzi és mutatja be. Orfaluban, egykori szülőháza előtt egy szabadban felállított vitrinben is láthatók alkotásai. Kétvölgyön (Fő u. 2) 2007-ben családja létrehozott egy emlékszobát, amelyben munkaeszközei és edényei is láthatók.
Irodalom
Kozar, Marija: Mojster ljudske umetnosti – Karel Dončec. Slovenski koledar, Szombathely 1986.
Karel Holec: „Andovski” lončar, Porabje, 2002. május 16.
Mukics Mária, A magyarországi szlovének. Budapest 2003, 97.
Weboldal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doncsecz_K%C3%A1roly (Letöltés ideje: 2018. 10. 4.) http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=nepmuveszet_mesterei (Letöltés ideje: 2018. 10. 4.)
Fájlnév
SM_059_E_0001.jpg; SM_059_E_0002.jpg
Felbontás
300 dpi; 300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2018-10-04
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Galéria


Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Magyar
Skip to content